Szótár

Inštitút pre výskum práce a rodiny Munka- és Családügyi Kutatóintézet
štatút működési szabályzat
Referát BOZP, PO a CO Munka-, tűz- és polgári védelem
útulok menhely
minister miniszter
ministerstvo minisztérium
Umyváreň Mosdó
Úniková cesta Menekülési útvonal
primeraná lehota méltányos határidő
republikové volebné číslo megválaszthatósági szavazatszám (választójogi)
dožiadanie megkeresés
dožiadaný orgán megkeresett közigazgatási szerv
podielová daň megosztott adó, adóhányad
objednávka megrendelés
prizvaná osoba meghívott személy (közigazgatási eljárásban)
dohoda o vykonaní práce / dohoda o poverení megbízási szerződés
splnomocnenie meghatalmazás
SVN 1 malé pásmo 1,5 m Magasfeszültség! 1,5 m-es körzetben megközelíteni veszélyes!
neverejný poskytovateľ sociálnej služby magán szociális szolgáltató
Nesiahaj do tohto priestoru! Maradj távol!
duplikát másolat
Generálna prokuratúra Legfőbb Ügyészség
domovský list lakhelybizonylat
dcérska spoločnosť leányvállalat
Používaj respirátor proti prachu Légzésvédő használata kötelező
verejný poskytovateľ sociálnej služby közösségi szociális szolgáltató
Referát styku s verejnosťou Közönségkapcsolati iroda
priame dane közvetlen adók
nepriame dane közvetett adók
daň za užívanie verejného priestranstva közterület-használati adó