Szótár

prvovýrobca őstermelő
penzión pre dôchodcov nyugdíjasház, időskorúak panziója
jedáleň pre dôchodcov nyugdíjas-étkezde
dávky dôchodkového poistenia nyugdíj-járadékok
Regulačná stanica plynu Nyomásszabályozó állomás
evidencia nyilvántartás
verejná súťaž nyilvános versenypályázat
Zákaz fajčiť a manipulovať s plameňom v okruhu 1,5 m Nyílt láng használata és a dohányzás 1,5 méteren belül tilos!
Zákaz fajčiť a vstupovať s plameňon/otvoreným ohňom Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!
vyhlásenie nyilatkozat
daň za jadrové zariadenie nukleárislétesítmény-adó
nezisková organizácia (n.o.) nonprofit szervezet
Vychovávateľka v školskom klube detí nevelő
evidencia obyvateľstva népesség-nyilvántartás, név- és lakcímnyilvántartó
WC - Ženy Női WC
Fond národného majetku Nemzeti Vagyonalap
neinvestičný fond nonprofit alap
vedenie evidencie obyvateľstva népesség-nyilvántartás
Národný inšpektorát práce Nemzeti Munkaügyi Felügyelőség
Národný bezpečnostný úrad Nemzetbiztonsági Hivatal
Ústav pamäti národa Nemzeti Emlékezet Intézete
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Nemzeti Közoktatási Értékelési és Vizsgaintézet
denný stacionár nappali ellátó (napközi)
Technické oddelenie Műszaki osztály
technická kontrola (vozidla) műszaki felülvizsgálat (járműé)
Vedúci odboru technického a investičného Műszaki és beruházási főosztály – főosztályvezető
odbor technický a investičný Műszaki és beruházási főosztály
zamestnávateľské právomoci munkáltatói jogkörök
zamestnávateľ munkáltató
závislá činnosť munkaviszony