Szótár

nariadenie rendelet
Poštový regulačný úrad Postai Szolgáltatási Hatóság
poštové smerovacie číslo (PSČ) postai irányítószám (PISZ)
Sklad Raktár
Vrátnica Porta
Starosta obce polgármester
Útvar primátora Polgármesteri kabinet
Primátor mesta polgármester
občiansky súdny poriadok polgári perrendtartás
občianske súdne konanie polgári peres eljárás
súdne konanie peres eljárás, per
vedúci odboru finančného a evidencie majetku Pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály – főosztályvezető
finančné krytie pénzügyi fedezet
Referát finančného účtovníctva Pénzügyi számvitel
finančný príspevok pénzügyi támogatás, hozzájárulás, adomány
odbor finančný a evidencie majetku pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály
prijímanie sťažnosti panasz átvétele
podávanie sťažnosti panasz benyújtása
Prijímanie sťažností na sekretariáte Panaszbejelentés a titkárságon
Prijímanie sťažností Panasziroda v. Panaszbejelentés
opatrovník pártfogó, gyám
Zákon o sťažnostiach Panasztörvény
výberová komisia pályázati döntőbizottság
sťažnosť panasz
výberové konanie pályázat
Učiteľka materskej školy óvodapedagógus, óvónő
námietkové konanie óvás
Riaditeľka materskej školy óvodaigazgató
Vedúci oddelenia Osztályvezető
klub dôchodcov nyugdíjasklub, idősek klubja