Szótár

Zákaz odhadzovania odpadkov! Szemetelni tilos!
ochrana osobných údajov személyi adatok védelme
Úrad na ochranu osobných údajov Személyi Adatvédelmi Hivatal
hlasovací lístok szavazólap
sprievodcovská služba személyes kísérő
identifikačná karta (OP) személyazonosító/személyi igazolvány
oddelenie účtovníctva számviteli osztály
volebná miestnosť szavazóhelyiség
prepravná služba szállító szolgálat
číslo účtu számlaszám
výučný list szakmunkás-bizonyítvány
faktúra számla
doklad o kvalifikácii szakképesítést igazoló irat
identifikačné číslo organizácie, IČO statisztikai számjel
kvalifikácia szakképesítés
Zákon o priestupkoch Szabálysértési törvény (+ szabálysértési eljárás)
regulované povolanie szabályozott szakmák / hivatások
účelové zariadenie speciális rendeltetésű intézmény
rampa sorompó
osobitný zoznam voličov speciális választói névjegyzék
poradové číslo sorszám
doručiť do vlastných rúk saját kézbe
školské účelové zariadenia sajátos célú/rendeltetésű oktatási létesítmények
invalidný dôchodok rokkantsági nyugdíj
invalid, invalidný rokkant
Hneď prídem Rögtön jövök!
Nebezpečenstvo výbuchu Robbanásveszély
policajt rendőr
akciová spoločnosť (a.s.) részvénytársaság (rt.)
refundácia refundáció (ellentételezés)