Szótár

sumarizačný útvar összesítő, választásokon: szavazatösszesítő testület
vdovský dôchodok özvegyi nyugdíj
starobný dôchodok öregségi nyugdíj
samospráva önkormányzat
záverečný účet zárszámadás
zasadnutie zastupiteľského zboru samosprávy önkormányzati ülés
zástava zászló
všeobecne záväzné nariadenie önkormányzati rendelet
výbor samosprávy önkormányzati bizottság
organizačná štruktúra samosprávy önkormányzat felépítése
prevádzková jednotka üzemegység
vedúca obchodu üzletvezető
koncesionársky poplatok üzembentartási díj
zasadačka ülésterem
schôdza ülés, tanácskozás, gyűlés
číslo spisu ügyviteli szám, ügyiratszám
advokát ügyvéd
administratívny pracovník ügyintéző
zasadnutie ülés
administratívna pracovníčka ügyintéző
Úradné hodiny Ügyfélfogadás
Prijímanie stránok v kancelárii č. … Ügyfélfogadás a … sz. irodában
lehota pre rozhodnutie ügyintézési határidő
Pozor schody! Vigyázz, lépcső!
hlavný uzáver vody víz főcsap
Nehas vodou ani penovými prístrojmi! Vízzel és oltóhabbal oltani tilos!
Udržujte čistotu a poriadok! Ügyeljünk a rendre és a tisztaságra!
Pozor - napätie životu nebezpečné! Vigyázz! Feszültség alatt! Életveszélyes!
Pozor, elektrické zariadenie! Vigyázz! Villamos berendezés!
Pozor! Výjazd vozidiel! Vigyázz! Autókijárat!