2020/06/26

Szociális szolgáltatási pályázatok önkormányzatok részére

Három nemzeti támogatási projektbe kapcsolódhatnak be a községi és városi önkormányzatok, ha pénzügyi támogatást akarnak szerezni az általuk biztosított szociális szolgáltatásokhoz.
A projektek, melyeket december 31-én hirdetett meg az implementációs ügynökség, a korábbi évekéhez hasonlóak, illetve annyiban különböznek, hogy egyes pályázatokba Pozsony megye települései is bekapcsolódhatnak.
Meghirdetésre került a Gondozói Szolgáltatás Támogatása (Podpora opatrovateľskej služby), a Szociális Terepmunka I. (Terénna sociálna práca I ) és a Közösségi Szintű Szociális Válságkezelés (Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni) pályázati program.
A korábbi években a legtöbb pályázatot szociális terepmunka támogatására nyújtották be, s várhatóan ez most is így lesz, Azok a városok és falvak, amelyek a szociális terepmunkát (Szociális Terepmunka I. projekt) az elmúlt időszakban is a nemzeti pályázat támogatásával végezték, a kérvényeiket záros határidőben, 2016. január 14-éig nyújthatják be, az először pályázó települések pedig 2016. február 3-áig. A másik két pályázati kiírás esetében a kérvények benyújtásának nincs határideje, azokat folyamatosan bírálják majd el. Korlátozást csak a források nagysága jelent, az utóbbi két esetben az önkormányzatok és a magán szociális szolgáltatók igényeit együttesen bírálják el.
A települések számára nagy jelentőségű a programok közül a Gondozói Szolgáltatás, mely túl azon, hogy eredeti önkormányzati hatáskör, elősegíti, hogy a rászoruló lakosok a megszokott környezetükben, lakóhelyükön juthassanak szociális szolgáltatásokhoz. (Az idei évtől Pozsony megye települései is pályázhatnak ilyen támogatásra.) A programok lehetőséget teremtenek arra, hogy a települések közvetlen támogatási források bevonásával fejlesszék szociális szolgáltatásaikat.
A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumának pályázati felhívásai az implementációs ügynökség www.ia.gov.sk honlapján érhetők el. Itt részletes ismertetést is találnak a pályázatokkal kapcsolatos követelményekről.
Jó lenne, ha minél több önkormányzat kihasználná ezt a lehetőséget a déli régiókban is, és lakosai érdekében megpályázná a rendelkezésre álló forrásokat.