2020/06/26

Szélessávú internet uniós támogatással

A Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma tette közzé azt a felhívást, amely pályázati lehetőséget kínál az informatikai hálózat fejlesztésére azzal a céllal, hogy a kisebb települések is hozzájuthassanak a szélessávú internethez.
A Társadalom Informatizációjának Operatív Programja (OPIS) tartalmazza az informatikai és távközlési hálózat modernizálásának és működtetésének lehetőségét olyan térségekben, amelyek valamilyen oknál fogva (településszerkezet, lakosságszám, stb.) nem vonzó a kereskedelmi, azaz nyereségorientált cégek számra. Ugyanakkor az információs társadalom kiépítése szempontjából fontos, hogy az Európai Unió tagországaiban minden régió a lehető legmodernebb eszközökkel és módon tudjon bekapcsolódni az adott állam gazdasági, tudományos, kulturális és társadalmi életébe, ezért az ilyen térségek vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak a fejlesztés érdekében.
A pénzügyminisztérium által közzétett felhívás összesen 19 millió eurós támogatásra vonatkozik, a pályamunkát 2012. július 30-áig kell benyújtani. A mostani felhívás azonban csak a végső projekt kidolgozására, a vissza nem térítendő támogatás igénylésének benyújtására és az ahhoz szükséges mellékletek kidolgozására, valamint a jogi és szakmai konzultációk biztosítására vonatkozik. A felhívás részletei és a projekt benyújtásának a feltételei és szükséges dokumentumai a www.informatizacia.sk vagy a www.opis.gov.sk honlapon található meg.