Rendeletek/Minták

Helyi adók

2020/06/25

A helyi adókról, valamint a települési és építési törmelék helyi illetékéről szóló önkormányzati rendelet

2020/06/25

Kérelem a hulladékszállítás illetékének csökkentésére - nyugdíjasok részére (kétnyelvű)

2020/06/25

Települési hulladék és építési törmelék illetékének kivetése - határozat

Iskolai beíratási űrlapok (kétnyelvű)

2020/06/25

Alapiskola - beíratási kérvény

2020/06/25

Alapiskola - beíratási kérdőív

Gyermekvédelmi önkormányzati rendeletek és űrlapminták

2020/06/25

Gyermekvédelem - családsegítés (ÖR)

2020/06/25

Pénzügyi támogatási szerződésminta

2020/06/25

Családi pótlék folyósításának megvonása - javaslatminta

2020/06/25

Községi teendők a családi pótlék kezelése során

2020/06/25

Községi gyermekvédelmi támogatások (ÖR)

2020/06/25

Kapcsolattartási utazási támogatás (ÖR)

2020/06/25

Gyermekvédelem - térítési díjak (ÖR)

Fakivágási űrlapok (kétnyelvű)

2020/06/25

Határozat fakivágási ügyben

2020/06/25

Értesítés termő gyümölcsfák kivágásáról

2020/06/25

Fakivágási kérvény

2020/06/25

Értesítés fafélék kivágásáról

Építésügyi űrlapok (kétnyelvű)

2020/06/25

Kisméretű építmény bontásának bejelentése

2020/06/25

Tájékoztató, reklámhordozó vagy propaganda célú objektum eltávolításának bejelentése

2020/06/25

Kérvény befejezés előtt álló építmény módosítására

2020/06/25

Kérvény tájékoztató, reklámhordozó vagy propaganda célú objektum engedélyezésére

2020/06/25

Bejelentés az építmény rendeltetésének megváltozásáról és kérvény ennek engedélyezésére

2020/06/25

Kérvény építménybontási engedély kiadására

2020/06/25

Kérvény építési engedély kiadására

2020/06/25

Építési változtatások vagy karbantartási munkák bejelentése

2020/06/25

Kérvény területhasználati határozat meghosszabbítására

2020/06/25

Kérvény tájvédelmi területről szóló határozat meghosszabbítására

2020/06/25

Kérvény építési tilalmat elrendelő határozat meghosszabbítására

2020/06/25

Kisméretű építmény bejelentése

2020/06/25

Kérvény építmény-elhelyezési határozat meghosszabbítására

2020/06/25

Javaslat építési tilalmat elrendelő határozat módosítására