Rendeletek/Minták

Szabálysértési ügyek

2020/06/25

Szabálysértési eljárás megindítása kiskorú alkoholfogyasztásának ügyében -község

2020/06/25

Szabálysértési eljárás megindítása kiskorú alkoholfogyasztásának ügyében - város

2020/06/25

Határozat kiskorú alkoholfogyasztásának ügyében - község

Óvodai beíratási űrlapok (kétnyelvű)

2020/06/25

Óvodai tájékoztató a gyermekről

2020/06/25

Óvodai nyilvántartólap

2020/06/25

Óvodai nyilatkozat a fertőzésmentes környezetről

2020/06/25

Az iskolai előkészítő látogatásának befejezése

2020/06/25

Óvodai beíratási kérdőív

2020/06/25

Óvodai beíratási kérvény

2020/06/25

Óvodai meghatalmazás - gyermek elvitelére

2020/06/25

Beszoktatási adatlap

Lakossági nyilvántartás (kétnyelvű)

2020/06/25

Lakhelybejelentő lap átmeneti lakhelyre (A5)

2020/06/25

Lakhelykijelentő lap állandó lakhelyről (A5)

2020/06/25

Lakhelyigazolás (A6)

2020/06/25

Lakhelybejelentő lap állandó lakhelyre (A5)

2020/06/25

Kérvény a lakos tartózkodási helyének megadására

2020/06/25

Hozzájárulás a polgár lakhelyre történő bejelentkezéséhez

2020/06/25

Írásbeli kérvény állandó tartózkodási hely megszüntetésére

Községi szociális segélyek

2020/06/25

Váratlan szükséghelyzet - segély elutasítása

2020/06/25

Váratlan szükséghelyzet - kérvény

2020/06/25

Egyszeri szociális segély elutasítása

2020/06/25

Váratlan szükséghelyzet- Értesítés a segély kiutalásáról

2020/06/25

Váratlan szükséghelyzet - képvisőletületi döntés

2020/06/25

Egyszeri szociális segély kiutalása

Közterületek és közutak (kétnyelvű)

2020/06/25

Ideiglenes zöldterület-használat

2020/06/25

Közterület-használati kérvény

2020/06/25

Közút különleges használata

2020/06/25

Közút lezárása

Községi rendeletek az oktatás területén

2020/06/25

Önkormányzati rendelet a beiskolázási körzetekről

2020/06/25

Önkormányzati rendelet a község által alapított diákszállóban fizetendő részleges havi költségtérítési díjról