2020/06/26

Regionális oktatásügy: nincs pénz szeptemberi béremelésre

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának Országos Tanácsa irreálisnak tartja az oktatási minisztérium és a pedagógus szakszervezet hat százalékos béremelési követelését szeptember elsejétől.
A nyolcmillió eurós kiadást az iskolafenntartó települések nem tudják fedezni, mert nincs rá lehetőségük – fejtette ki Michal Sýkora, a Társulás elnöke. „Az önkormányzatok költségvetésében erre nincs forrás” – jelentette ki, hozzátéve: január elsejétől természetesen készek a hat százalékos fizetésemelésre, ami szintén nem csekély összeg, hiszen havi átlagban egy százalék béremelés az oktatásügyben négy millió euró többletkiadást jelent pillanatnyilag. Sýkora visszautasította a szakszervezeti vezetők vádjait, hogy nem törődnek az iskolákkal, s számadatokkal bizonyította: a települések a törvényben előírtnál jóval többet költenek az oktatási intézményeik fenntartására. A személyi jövedelemadók 70 százaléka kerül szétosztásra a településeknek, a törvény azt írja elő, hogy az így kapott összeg 40 százalékát kell az iskolaügyre fordítani. Szlovákiában jelenleg ennél jóval többet, 50-60 százalékot költenek az iskolákra-óvodákra az önkormányzatok. 2015-ben például 226 millió eurót tett ki ez a többlet, 2011 és 2015 között pedig az összeg meghaladta az 1 milliárdot. A többletforrásokat más kötelezettségeik rovására teremtik elő, a költségvetéseik így is feszesek, tehát csak a naptári év első napjával tudnak más konstrukciót felállítani. A Társulás szerint növekszik a gyermekek létszáma az intézményekben, növekszik az alkalmazottak száma is, tehát a pénzügyi teher is az önkormányzatoknál. A települések ennek ellenére sem akarnak lemondani az iskoláikról és elutasítják a szakszervezetek azon követelését, hogy azok újra központi, állami fennhatóság alá kerüljenek. Sýkora szerint ez nem jelentene megoldást, mert annyi pénzt az iskolára senki nem költene, mint az önkormányzatok. Az önkormányzatok ugyanis maguk tudják a legjobban, miért és mennyire fontos nekik, hogy iskola és óvoda legyen a településükön. Bármilyen nehéz gazdasági helyzetben voltak is, mindig megoldották, hogy az iskolák ne kerüljenek veszélybe. Téves szerinte a szakszervezetnek az elképzelése, hogy profitálnának a központi igazgatásból és finanszírozásból. Ettől függetlenül a pedagógusok szakszervezetének elnöke, Pavol Ondek azt állítja, hogy a szükséges pénz megvan, csak a községi önkormányzatok költségvetését kell átcsoportosítani úgy, hogy minden alkalmazott – így az iskolákban dolgozók is – megkapják, amit elvárnak.
Úgy tűnik, egyelőre az oktatási miniszter is ragaszkodik a szeptemberi béremeléshez, amit ő ígért meg a szakszervezeteknek. Igaz, még akkor, amikor úgy gondolta, tud hozzá többletforrást szerezni a pénzügyminisztertől. Mivel ez nem bizonyult járható útnak, most a „forrásmentes” béremelést az önkormányzatokra próbálja rákényszeríteni. Peter Plavčan kilátásba helyezte: a kormány vagy rendelettel, vagy törvény útján fogja kötelezni az iskolafenntartókat a szeptemberi béremelésre.