2020/06/29

Régiófejlesztés helyett elsorvasztás?

A választási kampány hangzavarába beleveszett talán Muzsla község polgármesterének és Nyitrai megyei képviselőjének, Farkas Ivánnak az a figyelemfelhívó írása, amely további fejezte a Szlovákiai Városok Uniója új, területi - közigazgatási reformelképzeléseinek. Honlapunkon alább a Richard Rybníček trencséni polgármester által jegyzett tervezetet részletesen ismertettük, s ennek újabb „gyöngyszemét” ismertette Farkas Iván, amire talán fokozott mértékben oda kellene figyelni régióinkban, mert a bőrünkre megy a reform ezen reformja is.
A tervezet az EU 2021-2027-es regionális fejlesztési pénzeinek szerintük lehetséges elosztását vázolja az érdekvédelmi szervezet elképzelései szerint, s világos belőle, hogy a nagyobb települések és kiemelt régiók fejlesztése más régiók elsorvasztásának rovására növekedne. Azáltal is, hogy „visszacsempészné” Szlovákiába a szocializmus idején egykor volt „területfejlesztési” kategóriákat is. Olvassák, mire is figyelmeztetett Farkas Iván:

„Az Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) ravasz megoldást javasol a regionális fejlesztés területén a 2021-2027 közötti európai uniós fejlesztési és költségvetési időszakra. Kezdjük talán azzal, hogy az ÚMS elnöke, Trencsén polgármestere, a társulás elnökségének tagjai a nagy városok, Pozsony, Nyitra és további kerületi székhelyek polgármesterei, akik a jobboldali liberális pártok, köztük az új formációk politikusai. (…)

MS-strat-gi-ja


Olyan stratégiát javasolnak a regionális fejlesztés forrásainak elosztására, a majdani regionális operatív program keretében 2021-2027 között, amely a fejlesztésre szánt területeket négy csoportra osztja. A mellékelt térképen látható, hogy a zöld területek képezik az első prioritási tengelyt, a fejlesztések fő gócát. A kék színűek a második prioritási tengelyt, míg a sárga és a barna foltok a harmadik prioritási tengelyt, miközben ez utóbbiak csupán akkor lennének fejlesztésre, vagyis EU-támogatások lehívására alkalmas kistérségek, ha érintkeznek az 1. vagy a 2. prioritási tengely térségével. A fehér színű települések, kataszterek szerintük a fejlesztésekből kizárandó területek. Ez a negyedik kategória. A mi olvasatunkban: elszegényítésre, elsorvasztásra ítélt területek.
Elemezzük közösen, hogy mi a beterjesztő, az ÚMS valódi szándéka! Fehér terület Nagyszombat megye határain belül az Alsó-Csallóköz, vagyis Nagymegyer és régiója. Minő érdekes, hiszen fejlett idegenforgalommal és mezőgazdasággal rendelkezik, ami egyben fontos jövőbeni kitörési pontja is! Nyitra megye térségében fehér folt, vagyis elsorvasztásra ítélt terület Gúta és környéke, az egész Alsó-Csallóköz a Komáromi járásban, valamint a Vágsellyei járás déli fele, a Csángó régió jelentős része. Fehér terület továbbá az Udvard és Párkány közötti térség, a zselízi régió szőröstül-bőröstül. Igaz, hogy Párkány és közvetlen környezete, valamint Ipolyság és közvetlen vonzáskörzete sárgával van megjelölve, vagyis 3. prioritású terület, ám mivel nem érintkeznek magasabb prioritású területekkel (zöld vagy kék), semmi szerepük nem lesz azon felül, hogy a térképen sárgával megjelölték őket. Minél inkább keleti irányba haladunk, annál jobban megnövekszik a megyék területén a fehér térségek aránya, vagyis a regionális fejlesztésektől elzárt területek nagysága. Ilyen szinte az egész Ipoly-mente, az Alsó-Garam–mente, Gömör jelentős része, a Rozsnyói járás, a Bodrogköz jelentős része. Arányaiban számolva Nyitra megye területének fele (déli részének 70 százaléka), Besztercebánya megye területének 70 százaléka, Kassa megye területének fele fehér folt. Ezek számára nem lennének hozzáférhetők a regionális fejlesztésre szánt források.”

Ismerős? Bizonyára, mert ez a régi nóta, a déli határvidék folytatódó, felerősített elsorvasztása – XXI. századi modernitásnak álcázva. A tervezet sorsára nagyon oda kell figyelnünk, ellene nekünk magunknak, helyi és megyei megválasztott képviselőknek kell fellépnünk. Országos képviselet híján jobban meg kell szerveznünk magunkat, a társadalmi vitákba csak úgy tudunk hathatósan bekapcsolódni. Itt az ideje, hogy érdekeinkért megküzdjünk s komolyan vegyük a közpolitikai munkát is napi teendőink mellett. Akár úgy is, hogy létrehozzuk saját önkormányzataink – a déli régiók – érdekvédelmi szövetségét és együtt lépünk fel a nekünk hátrányos tervezetek ellen.

Őry Péter