2020/06/26

A Pro Civis panaszai a kormányhivatalhoz

117 beadvánnyal fordul a szlovák kormányhivatalhoz a Pro Civis polgári társulás. A panaszok a kisebbségi nyelvhasználati törvény be nem tartásának eseteit kérik számon a hivatalon. A polgári társulás munkatársai ezúttal a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat ignoranciáját panaszolták be, amely nem tartja fontosnak, hogy a közterületeken álló trafóállomásain, elosztóállomásain, villanyoszlopain és egyéb villamosenergetikai berendezésein feltüntesse a kisebbség anyanyelvén is az emberi életre, egészségre és biztonságra veszélyes figyelmeztető táblák szövegeit. Teszi ezt annak ellenére, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény 4. §-ának 6. bekezdése kötelezi erre. Minthogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény ilyen mértékű arrogáns ignorálására nem számítottak, fotódokumentációt készítettek a kötelességszegésről. A társulás munkatársai 36 községet jártak be a Dunaszerdahelyi járásban és arra a megállapításra jutottak, hogy az összes dokumentált berendezés esetében hiányoznak a magyar feliratok!
A Pro Civis már 2013-ban is 34 beadvánnyal fordult a kormányhivatalhoz, amelyek a magyarok által lakott települések közelében levő töltőállomások (benzinkutak) emberi életre, egészségre és a biztonságra veszélyes helyzetekre figyelmeztető feliratain hiányzó magyar szövegre hívta fel a figyelmet. A hivatalnak egy évig tartott a helyzet orvoslása, de végül kötelezte az üzemeltetőt a jogorvoslatra.
A polgári társulás munkatársai fontosnak tartják megjegyezni, hogy a kormányhivatal feladata nem az lenne, hogy különféle kutatások és elemzések által igyekezzen kimutatni, hogyan tartja be Szlovákia a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, hanem azon kellene fáradoznia, hogy az ország nemzetiségeinek megelégedésére valóban betartsa és betartassa a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit és a vonatkozó törvény előírásait.