2020/06/26

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. magyar kultúrát és oktatást támogató pályázata

A BGA Zrt. komáromi irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet a Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A pályázat célja:
• A magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása;
• A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása;
• A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása;
• Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása.

Pályázatot nyújthat be
szlovákiai székhelyű civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, jogi személy, vállalkozás, egyházi jogi személy, nevelési-oktatási, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézmény.

A minimálisan igényelhető összeg 100.000,- Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000,- Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 17. A pályázat benyújtása elektronikus (e-pályázat) formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu).

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás:
Személyes ügyfélfogadás útján a 945 05 Komárno, Dunajské nábrežie 12. szám alatt.
Hétfőn 8.30-tól 12.30-ig és 13-16 óráig.
Szerdán 8.30-tól 12.30-ig.
Pénteken 8.30-tól 12.30 óráig illetve telefonon minden munkanap 9-től 12 óráig.

Az e-pályázattal kapcsolatos központi ügyfélszolgálaton a +36-30-503-9640 telefonszámon, illetve info@bgazrt.hu email címen lehet kérni tájékoztatást.
További információ a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, a www.bgazrt.hu, valamint a www.kormany.hu és a Nemzeti Regiszter oldalon található.