2020/06/26

Pályázat: A Visegrádi Alap 2016. évi pályázatai – kis- és standard projektek támogatására

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS TARTALMA
A közép-európai együttműködés céljából létrehozott Visegrádi Csoport országai – Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia – által működtetett Nemzetközi Visegrádi Alap célja, hogy elősegítse elsősorban a visegrádi országok közötti szorosabb együttműködést a kultúra, a versenyképesség fejlesztése terén egyéni vagy közös kulturális és tudományos rendezvények támogatásával, az oktatás és a diákcserék előmozdításával, a kölcsönös turizmus fejlesztésével, a határon átnyúló együttműködések, valamint a tagországok civil kezdeményezéseinek és hallgatói mobilitásának támogatásával.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
1. kulturális együttműködés
2. tudományos eszmecserék és kutatások
3. oktatás
4. diákcsere
5. határokon átnyúló együttműködés
6. turisztikai promóciók
Bármilyen témával lehet pályázni, amely a visegrádi országok polgárainak és szervezeteinek aktív közreműködésével elősegíti az együttműködést a kultúra, tudomány és kutatás, az oktatás, az ifjúsági csere, a turizmus és a határokon átnyúló kooperáció terén.
A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell részt venni.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:
kis projekteknél: 2016. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1. standard projekteknél: 2016. március 15. és szeptember 15.

A pályázatokról bővebb információt a visegradfund.org/grants/small-grants angol nyelvű oldalon talál.

Az alábbi linken magyarul is olvasható a leírás:
kerdezztervezzpalyazz.hu