2020/06/26

Pályázat: Megnyílt a 2014/2020-as időszak magyar-szlovák határmenti térség fejlesztésére vonatkozó első pályázati felhívása az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében

Pályázati felhívás időtartama: 2016. július 29. – 2016. október 31.
Az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program a 2014-2020 időszakban a korábbi Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 folytatása. A program célja, hasonlóan elődjéhez, a magyar-szlovák határtérség fejlesztése. Az új program összeállítása során felmértük a határtérségben élők igényeit, és azokat figyelembe véve választotta ki a programozásért felelős bizottság (Task Force) azokat a prioritási tengelyeket és specifikus célokat, amelyek a program gerincét alkotják.
Ezek a következők:

1. PRIORITÁSI TENGELY: TERMÉSZET ÉS KULTÚRA
Specifikus cél 1.1: A határterület vonzerejének növelése
E prioritási tengely keretében támogatható többek közt a kulturális örökségi helyszínek együttműködése, fejlesztése, a természeti örökségek fenntartása, a környezetbarát turisztikai termékek fejlesztése, határon átnyúló ökoturisztikai infrastruktúra-fejlesztés, valamint a természeti és kulturális örökségekhez vezető helyi bekötő utak tervezése és építése.

2. PRIORITÁSI TENGELY: HATÁRON ÁTNYÚLÓ MOBILITÁS JAVÍTÁSA
Specifikus cél 2.1: Határátkelőhelyek sűrűségének növelése a magyar–szlovák határ mentén
Támogatható tevékenység különböző beruházások előkészítése, valamint az olyan határon átnyúló utak, hidak, kompok és infrastruktúra építése, amelyek közvetlen összeköttetésben vannak a TEN-T hálózattal.
Specifikus cél 2.2.1 Határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások javítása
Támogatható tevékenység például az utastájékoztató rendszerek, online menetrendek, elektronikus jegykezelés, mobil alkalmazások, közös díjszabási feltételek fejlesztése, a határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások kialakítása és integrációja, valamint a specifikus célnak megfelelő beruházások előkészítése és infrastruktúra építése.
Specifikus cél 2.2.2: Határon átnyúló logisztikai szolgáltatások javítása Támogatható tevékenység többek között a határon átnyúló együttműködési kezdeményezések megvalósítása a logisztika terén, integrált szolgáltatási rendszerek kialakítása, és specifikus célnak megfelelő beruházások előkészítése és infrastruktúra építése.

3. PRIORITÁSI TENGELY: A FENNTARTHATÓ ÉS MINŐSÉGI FOGLALKOZTATÁS ELŐMOZDÍTÁSA ÉS A MUNKAVÁLLALÓI MOBILITÁS TÁMOGATÁSA
Specifikus cél 3.1: A foglalkoztatás egyenlőtlenségeinek csökkentése a régiók között, a foglalkoztatás szintjének javítása céljából a programrégióban
A program támogatja többek között a munkaerő határon átnyúló mobilitásának javítását, a foglalkoztatást előmozdító üzleti szolgáltatások kialakítását és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtését, a közös oktatási és képzési programokat.

4. PRIORITÁSI TENGELY: KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS A HATÁRTÉRSÉGBEN ÉLŐ POLGÁROK HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK JAVÍTÁSA
Specifikus cél 4.1: A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.
A program támogatja az egyes ágazatok (pl. oktatás, egészségügy, katasztrófavédelem, vízgazdálkodás, kultúra, stb.) különböző szervezetei közötti együttműködés hatékonyságának erősítését közös szakmai programokon, képzéseken és tapasztalatcserén keresztül. Ehhez kapcsolódóan kisebb infrastruktúra kialakítására összpontosító tevékenységek is támogathatóak.
Irányítási struktúra
A program lebonyolításáért Magyarországon az Irányító Hatósági szerepet betöltő Miniszterelnökség, Szlovákiában a Nemzeti Hatóságként funkcionáló Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma felel. A program folyamatos működését a Budapesten felállított Közös Titkárság (KT) biztosítja a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-n belül, a Monitoring Bizottság felügyeletével.
Költségvetés
Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program projekttámogatásra rendelkezésre álló, Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó keretösszege 146 460 448 €.
Az első pályázati felhívás keretében az 1., 2. és 4. prioritási tengelyben nyílik lehetőség pályázatok benyújtására. A rendelkezésre álló keret 67 475 822 €.
További információk:
www.skhu.sk
www.szpi.hu