2020/06/26

Pályázat: A Közép-Európa Program (Interreg Central Europe) 2. pályázati kiírása

Az Interreg V-B Közép-Európa (Interreg Central Europe) irányító szerve meghirdette második pályázatát.

A pályázatra jelentkezhetnek:
* területi önkormányzatok és azok szervezeti egységei: megyék, községek, községi társulások,
* európai területi együttműködési társulások (európai területi társulások - ETT),
* magánintézmények, beleértve az önálló jogalanyiságú magánvállalatok, * Közép-Európa valamennyi országának nemzetközi szervezetei, amelyek egy adott ország jogrendje, vagy bizonyos esetekben a nemzetközi jogrend szerint működnek.

Pályázati témakörök:
* a regionális innováció erősítése
* alacsony szénfogyasztású stratégiák támogatása
* a természeti és kulturális értékek védelme és valorizációja
* közlekedési összeköttetések javítása

A pályázatoknak minimálisan 3 partner együttműködését kell tartalmazniuk, legalább 3 országból (legkevesebb 2 partner Közép-Európai régióból)

Az elosztásra kerülő keret:
* összesen: 90 mil. €
* 1. prioritás: 27 mil. €
* 2. prioritás: 16 mil. €
* 3. prioritás: 34 mil. €
* 4. prioritás: 13 mil €

A projekt tárgyi megvalósulása: 30-36 hónap, max. 42 hónap.
A pályázatok kiértékelésének kezdete: 2017. év eleje.
A pályázat nyitott: 2016. 04. 26-tól – 2016. 06. 23-ig.
Elnyerhető támogatás: 1-5 mil. €
Támogatás mértéke: 85%
Elérhetőség: www.interreg-central.eu