2020/06/26

Pályázat: Ivóvízgazdálkodási, szennyvíztisztítási és csatornázási beruházások támogatása

Községek és községi társulások pályázhatnak a regionális operatív program keretében ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat építésére illetve rekonstrukciójára vonatkozó beruházásokra. A pályázat kiírója a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma. A pályázatban Besztercebánya, Kassa, Nyitra, Eperjes, Trencsén, Nagyszombat és Zsolna megye önkormányzatai és cégei vehetnek részt. A pályázati kiírás keretösszege 55 millió euró.
Az elnyerhető támogatási összeg felső határa nincs meghatározva, a támogatás mértéke 95%-os, plusz 5%-os önrész.
A pályázatban részt vehetnek azok a községek, községi társulások, vízvezeték-hálózatok és/illetve csatornahálózatok tulajdonosai illetve jogi személyek, akik igazolni tudják, hogy az általuk üzemeltetett objektumok 100%-ban községi tulajdont képeznek.
Pályázni lehet
* vízvezeték-hálózatok, objektumok és berendezések, községi csatornahálózatok és telepek felújítására, községi vízvezeték-hálózatok kiépítésére (kivéve a 2000 lakos fölötti agglomerációk már folyamatban levő beruházásai),
* csatornahálózatok építésére, szennyvíztisztítók építésére és felújítására 1000-től 2000 lakosig
* már meglevő föld alatti ívóvízforrások felújítására
* meglevő vízforrások intenzifikációjára
* új vízforrások építésére abban az esetben, ha a meglevő rendszerekkel nem műszakilag vagy gazdaságilag nem effektív a lakosság vízellátása.

A pályázatra október 30-ig lehet kérvényeiket beadni. Pontos információkat a www.op-kzp.sk honlapon, vagy a következő email-címen lehet szerezni: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk.