2020/06/26

Pályázat: Hulladékkezelési támogatás igényelhető

A környezetvédelmi minisztérium meghirdette az osztályozott hulladékgyűjtést, a háztartási hulladék mechanikus-biológiai kezelését és hasznosítását támogató pályázatát. Az „A jó minőségű környezet Operatív Program” keretében 95 millió eurós európai forrás áll rendelkezésre. Az új felhívás szerint a jogosultak kérvényeiket folyamatosan nyújthatják be egészen a pályázat lezárultának bejelentéséig. A pályázat a pénzügyi keret kimerítésével vagy érdeklődés hiányában zárulhat le.
Az önkormányzatok, a költségvetési és támogatott községi szervezetek, a 100-százalékos községi tulajdonban lévő vállalkozást végző jogi személyek, valamint más, a felhívásban meghatározott igénylők vissza nem térítendő támogatást kérhetnek pl. gyűjtőudvarok építésére vagy létező gyűjtőudvarok felújítására, bővítésére, a szelektív (osztályozott) hulladékgyűjtő létesítmények kialakítására, hogy növekedjen az újrahasznosítás, de a kevert háztartási hulladék mechanikus és biológiai kezelését végző létesítmények, valamint komposztálók kiépítésére is.
A háztartási hulladék és építési törmelék kezelését közhasznú feladatként biztosító jogalanyok négy millió euró összegig kérhetnek hozzájárulást az európai alapok forrásaiból. Alsó összeghatárt a pályázat nem állapított meg.
A részletes felhívás és a kérvényhez szükséges mellékletek űrlapjai szlovák nyelven az operatív program honlapján, a www.op-kzp.sk címen érhetők el.