2022/11/08

Önkormányzati fogadalom magyarul!

fogadalom magyarul

A hatályos jogszabályok értelmében az október 29-én lezajlott helyhatósági választásokat követően harminc napon belül meg kell tartani a képviselő-testületek alakuló ülését. Ezen a megválasztott polgármesterek és a mandátumhoz jutott képviselők ünnepélyesen fogadalmat tesznek arra, hogy munkájukat az alkotmány és a törvények értelmében és szellemében, lelkiismeretük és legjobb tudásuk szerint végzik majd. Az kisebbségi nyelvhasználati törvény lehetővé teszi az anyanyelv használatát azon településeken, ahol az adott kisebbség aránya eléri az előírt szintet.

A fentiek szellemében szeretném felhívnia a polgármesterek és az önkormányzati képviselők figyelmét arra, éljenek az anyanyelvi jogaikkal, és esküjüket az államnyelv mellett magyarul (is) tegyék le.

A községi önkormányzati testület képviselőjének esküje

„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek, a község érdekeit védelmezni fogom, a Szlovák Köztársaság Alkotmányának, az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok rendelkezéseit betartom, és a képviselő-testületi tagságom gyakorlása során a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint juttatom érvényre azokat.”

A község polgármesterének esküje

„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek, a község és a Szlovák Köztársaság érdekeit védelmezni fogom. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának, az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános érvényű jog-szabályok rendelkezéseit a polgármesteri tisztségem gyakorlása során a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint juttatom érvényre.”