2021/01/28

Olvasson bele az Önkormányzati Szemle legutóbbi számába!

Önkormányzati Szemle: terítéken a hulladékkezelés

szemleX4A rövidesen „élesben” meginduló népszámlálással kapcsolatos alapvető tudnivalókat és megszámláltatásunk buktatóit veszi számba időszaki kiadványunk. Az ingatlanok összeírása lezárult már, ez önkormányzati feladat volt, az elérhető állami-hatósági nyilvántartások alapján készült. Ami még hátra van: a népesség adatainak felvétele, mely ezúttál már elektronikusan készül, önbevallással. Ott, ahol nincs internetes hozzáférése a lakosság egy részének, kérdezőbiztosok is részt vesznek majd a munkában. (Ezt a vészhelyzet miatt őszre halasztotta el a kormányzat.)

Önkormányzatainknak az elkövetkező időszakban a legfontosabb az lesz, hogy valós lakossági lélekszámhoz jussanak, hiszen a finanszírozásuk döntő része áll vagy bukik azon, hogy hány, ténylegesen a településen élő ember adja meg állandó lakhelyeként is az érintett községet.

Vezető témánk a hulladékkezelés, melynek terén új feladatok tömegét hozza a 2021. esztendő. Lapunk ismerteti a legfontosabb törvényi rendelkezéseket, melyek a biológiailag lebomló konyhai hulladék kezelésére vonatkoznak s melyek ellenérzéseket szültek a társadalomban, mert a törvény úgy vezeti be azt, hogy nem teremtette meg hozzá az ilyen hulladék feldolgozására szolgáló, elérhető távolságban lévő létesítményeket. Mivel a törvény tételesen nem definiálja, mit is értendő „lebomló konyhai hulladék” alatt, megpróbáltuk a különböző hazai hatóságok és uniós irányelvek alapján összegyűjteni, mi mindent kellene szelektíven, elkülönített gyűjtés keretében kezelnünk januártól. (Lapunk 8 – 14. oldalán.)
Betekintést kaphatnak olvasóink abba is, hogy egyes régióink egy-egy településén hogyan folyik a szelektív hulladékgyűjtés, egyes önkormányzatink hogyan ösztönzik a lakosságukat, hogy szétválasztottan gyűjtsék a hulladékot, csökkentve a vegyes háztartási hulladék mennyiségét. Jó gyakorlatok is elleshetők a bemutatott települési gyakorlatokból. Közöljük a hulladéktörvény hatályos módosításait is.

Ivóvízproblémákkal, csatornahálózatok kiépítése körüli gondokkal, valamint az éghajlatváltozás okozta gondok kezelésének lehetséges útjaival is foglalkozunk, a magyar – szlovák határon átnyúló együttműködés vonatkozásában is, röviden bemutatva öt kistérségi pilot-programot.

 

Az Önkormányzati Szemle legújabb számla megtalálható a bal oldali oszlopban az Önkormányzati Szemle menüpont alatt.