2021/04/26

Nyilatkozat az európai kisebbségvédelmi jogalkotás támogatásáról

minority safepack

Az európai kisebbségvédelem uniós jogrendjének kialakítását megcélzó európai polgári kezdeményezés, a Minority SafePack hányatott sorsot ért meg, mivel uniós regisztrálásához és az aláírásgyűjtés megindításához az EU Bíróságának jóváhagyó ítéletére is szükség volt azt követően, hogy az Európai Bizottság a kezdeményezés bejegyzését hatáskörhiányra hivatkozva elutasította. A bíróság visszaigazolta, hogy polgári kezdeményezésünk 9 pontja esetében fennáll az uniós szabályozás jogosultsága. A Minority SafePack ezt követően sikeres polgári kezdeményezésként került újra az Európai Bizottság asztalára, s legnagyobb megdöbbenésünkre az Európai Bizottság 2021. január 15-én olyan döntést hozott, hogy nem indít jogalkotást a hatályos szabályozásnak minden ponton eleget tévő Minority SafePack polgári kezdeményezés javaslatai alapján.

Az Európai Bizottság ezen döntését nem fogadhatjuk el és nem hagyhatjuk szó nélkül. Ezért mi, a szlovákiai magyar őshonos nemzeti kisebbség politikai pártjainak, civil és társadalmi szervezeteinek elöljárói közös nyilatkozatban szólítjuk fel az Európai Bizottságot a Minority SafePack sikeres polgári kezdeményezést elutasító döntésének felülbírálatára, felkérve egyben az Európai Parlamentet és a Régiók Bizottságát az európai őshonos nemzeti közösségek/kisebbségek e törekvésének támogatására.

Nyilatkozatunkhoz támogató aláírásokat gyűjtünk az érintett őshonos népcsoportok képviselőitől, polgármesterektől, elöljáróktól, a Kárpát-medencei magyar kisebbségek és az európai őshonos kisebbségek civil szervezeteitől is. A Pro Civis Polgári Társulás mint a felvidéki magyarság helyi és megyei önkormányzati ügyeire szakosodott civil szervezet a magáénak érzi ezt a nyilatkozatot, ezért megindítja a támogató aláírások gyűjtését a szlovákiai magyarok által lakott régiókban, illetve a magyarok érdekeit képviselő civil és érdekvédelmi szervezetek soraiban.

A szlovákiai magyar közösség, a Kárpát-medencében kisebbségben élő magyarokkal és más nemzetiségekkel együtt hatalmas várakozással tekintett az európai uniós csatlakozás elé, melytől nem csupán gazdasági fejlődést és gyarapodást vártak, hanem anyanyelvük és kultúrájuk védelmét és érvényesülését, közösségi jelképeik szabad, zavartalan használatát biztosító jogokat is. Meg kellett tapasztalniuk azonban, hogy az integrációs folyamatban vállalt kisebbségvédelmi törvénykezést később nem alkalmazták maradéktalanul, a többségi nemzetek pedig a kisebbségi jogok bővítését napirendre sem tűzték. Az Európai Unió ebben a kérdésben mindvégig elutasította, hogy állást foglaljon.
Mindannyian elkötelezettek vagyunk térségünk minden lakosának jóléte és boldogulása, a nemzetiségek békés együttélése mellett, elengedhetetlennek tartjuk az önazonosság megerősítését szolgáló törvényi keret biztosítását, a többség és kisebbség közötti párbeszédet, egymás kölcsönös megbecsülését és egyenlőségét, mindenfajta társadalmi kirekesztés megelőzését.

Éppen ezért:

– megállapítjuk, hogy a céljaink érdekében az MKP és európai partnerei által kidolgozott Minority SafePack polgári kezdeményezés legitim igényeket fogalmazott meg, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának – FUEN – szervezésében kisebbségi szolidaritási mozgalmat alakított ki Európában, és nagyon sok kisebbségi közösség közös ügyévé tette az európai kisebbségvédelmet;

– méltatjuk, hogy a Minority SafePack javaslataival 50 millió, őshonos nemzeti közösséghez és nyelvi csoporthoz tartozó polgár érdekeit, a többség és kisebbség együttműködését, az európai kulturális hagyaték védelmét szolgálja;

–   egyértelműnek látjuk, hogy a kezdeményezést több mint egymillió uniós polgár támogatta aláírásával, illetve az Európai Parlament, több tagállami, tartományi és regionális parlament, illetve önkormányzat határozatot fogadott el támogatásáról;

– megdöbbenéssel és értetlenséggel vesszük tudomásul az Európai Bizottság 2021. január 15-én meghozott döntését, hogy nem indít jogalkotást a hatályos szabályozásnak minden ponton eleget tévő Minority SafePack polgári kezdeményezés javaslatai alapján;

– meggyőződésünk, hogy az Európai Bizottság döntésével arra a javaslatcsomagra mondott nemet, amelynek célja egy olyan Európa megteremtése, amely valós értékként tekint a nyelvi és kulturális sokszínűségre, védi és támogatja azt, ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy minden polgár egyenrangú tagja legyen a társadalomnak;

– megerősítjük kiállásunkat a magyar és nem magyar nemzetiségek és az európai kisebbségek ügye mellett, és együtt tiltakozunk velük az Európai Bizottság döntése ellen, amely a kisebbségi sorsban élő közösségek ellen történelmi igazságtalanságot követett el, figyelmen kívül hagyva jogos és építő jellegű, az európai nyelvi és kulturális hagyaték védelmét célzó javaslataikat;

– üdvözöljük, hogy a nemzeti régiók védelmében indított polgári kezdeményezés – bár esetében az aláírásgyűjtés még folytatódik – láthatóan már teljesítette a polgári kezdeményezések feltételrendszerét, így hamarosan egy újabb, az őshonos kisebbségek érdekeit szolgáló kezdeményezés kerül az Európai Bizottság asztalára. Ez is mutatja: az európai kisebbségek, köztük a külhoni magyar közösségek és a Magyarországon élő nemzetiségek nem adják fel küzdelmüket, és megoldásokat várnak az Uniótól.

Mindezek értelmében:

1. felszólítjuk az Európai Bizottságot, javítsa ki korábbi döntését, és vegye ismét napirendre a Minority SafePack javaslatait;

2. felkérjük az Európai Parlamentet és a Régiók Bizottságát, hogy ismét tűzzék napirendre a kisebbségvédelem ügyét és nyomatékosítsák azt az Európai Bizottság felé;

3. felkérjük Szlovákia európai parlamenti képviselőit, az Európai Parlament nemzeti kisebbségekhez tartozó, valamint magyar nemzetiségű képviselőit, a Régiók Bizottságának képviselőit, hogy munkájuk során kezeljék prioritásként az európai őshonos kisebbségek ügyének előmozdítását és olyan intézkedések elfogadását, amelyek az európai nyelvi és kulturális sokszínűség kiteljesedését célozzák meg;

4. kérjük az Európai Bizottságot, hogy a méltányosság elve, a jó kormányzás és az európai alapértékek mentén támogassa a jogalkotásban a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című európai polgári kezdeményezést is;

5. felkérjük Európa regionális, tartományi és megyei önkormányzatait, csatlakozzanak az európai kisebbségvédelem ügyéhez és adjanak hangot erre vonatkozó támogató álláspontjuknak.

Csallóközcsütörtök, 2021. 04. 26.

 

Aláírások listája (teljes névvel, tisztséggel)

 • Őry Péter, a Pro Civis elnöke, polgármester – Csallóközcsütörtök
 • Fenes Iván, megyei képviselő, polgármester – Bős
 • Domin István, polgármester – Izsa
 • Varga Tibor, polgármester – Kaposkelecsény
 • Bacsó László, megyei képviselő , polgármester – Nyárasd
 • Hájos Zoltán, megyei képviselő, polgármester – Dunaszerdahely
 • Orosz Csaba, megyei képviselő, polgármester – Somorja
 • Horváth Árpád, megyei képviselő, polgármester – Gúta
 • Pomichal István, megyei képviselő,  polgármester – Fél
 • Balódi László, polgármester – Hodos
 • Kiss László, polgármester – Lúcs
 • Miklós Ferenc, polgármester – Szap
 • Horváth Zoltán, polgármester – Tallós
 • Tóth Péter, polgármester – Szilas
 • Tóth Marián, polgármester-  Tardoskedd
 • Agócs Attila, megyei képviselő, polgármester – Fülek
 • Farkas Iván, megyei képviselő, polgármester – Muzsla
 • Menyhárt József, megyei képviselő
 • Gyarmati Tihamér, megyei képviselő
 • Bolya Szabolcs, megyei képviselő
 • Viola Miklós, megyei képviselő
 • Polák László, megyei képviselő, polgármester – Ekecs
 • Hervay Rozália, megyei képviselő
 • Soóky Marián, megyei képviselő
 • Furik Csaba, megyei képviselő, polgármester – Kisgéres
 • Köpöncei Péter, polgármester - Palást
 • Orosz Örs, megyei képviselő
 • Agócs Gergely, megyei képviselő, polgármester – Királyrév
 • Takács Ágnes, Lekenye polgármestere
 • Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke