2020/06/26

A nők és a férfiak esélyegyenlősége – önkormányzati segédlettel

„Számos példa és hivatalos elismerés ellenére a nők és a férfiak egyenlősége a mindennapi életben még mindig nem valóságos. A nők és férfiak nem élveznek a gyakorlatban egyenlő jogokat. A szociális, politikai, gazdasági és kulturális egyenlőtlenségek még mindig léteznek - ilyenek például a munkabérekben tapasztalható különbségek vagy a politikai életben a nők alulreprezentáltsága.”
Az idézet akár egy olyan nemzetközi felmérésen alapuló friss jelentésből is származhatna, amelyet - mondjuk – a napokban terjesztetek az Európa Parlament elé. Ami a nők és a férfiak bére közti különbséget és a nők alulprezentáltságát illeti a politikai életben, akár Szlovákia is a rossz példák között szerepelhetne.
Az idézett mondatok azonban nem most fogalmazódtak meg, még 2005-2006-ban íródtak le, nevezetesen az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (CEMR) kidolgozott és nemzetközi egyezménnyé formált dokumentumban szerepelnek, amely címe önmagáért beszél: Európai Charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben. A Charta megszületését egy, az Európai Bizottság által is támogatott projekt előzött meg, amelyet az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Tanácsa felügyelt, s amely keretében több európai városban alakítottak ki olyan feltételeket, amelyek által az önkormányzatokban és az általuk felügyelt intézményekben és gazdasági egységekben megteremtették a nők és a férfiak közti valós esélyegyenlőséget. A projekt kivitelezői abból indultak ki – és arra a megállapításra jutottak -, hogy „Mint az emberekhez legközelebbi kormányzati szint, a helyi és a regionális önkormányzatok vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a valódi egyenlőség uralta társadalom megvalósítására folyamatosan törekedjenek az egyenlőtlenségek újratermelése elleni harcukkal. Ők vannak abban a helyzetben, hogy hatásköreik által, valamint a helyi szereplők széles körével való együttműködéssel konkrét intézkedéseket tegyenek a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érdekében.”.
A Chartát az Európa Tanács és az Európai Unió esélyegyenlőséggel foglalkozó szervei és intézményei élő dokumentumként, nemzetközi szerződésként tartják számon, felméréseik és értékeléseik során gyakran használják fel. Kevesebb szó esik róla a szlovák és a magyar sajtóban, annak ellenére is, hogy a Chartát kidolgozó és elfogadtató CEMR partnerszervezete a projekt megvalósításában a magyarországi Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, illetve a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása is. Ez utóbbi XII. kongresszusán mutatta be és fogadtatta el a Chartát, s mind a mai napig arra ösztönzi tagönkormányzatait, csatlakozzanak a Chartához és éljenek az abban megfogalmazott lehetőségekkel. A városok és falvak társulás ennek kapcsán arra kéri az önkormányzatokat, esetleges csatlakozásukról tájékoztassák a pozsonyi irodájukat a Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava postai, avagy a centr@zmos.sk elektronikus címen.

(Az Európai Charta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről a helyi életben, illetve a Csatlakozási Nyilatkozat megtalálható honlapunk Dokumentumok/Állásfoglalások rovatában szlovák és magyar nyelven.)