2020/06/26

Nem privatizálják a hőszolgáltatást és a buszközlekedést

Úgy döntött Robert Fico kormánya, hogy megszünteti elődje privatizációs döntéseit, így a szlovákiai hőszolgáltatók és autóbusz-közlekedési vállalatok állami részesedései a Nemzeti Vagyonalap kezében maradnak.
A Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége megnyugvással fogadta a döntést, hogy a pozsonyi, a nagyszombati, a zsolnai, a turócszentmártoni, a zólyomi, a kassai hőszolgáltató 100 %-os állami tulajdonban marad. Ugyancsak helyesli, hogy a kassai eurobus, a rózsahegyi SAD LIORBUS, a pozsonyi Slovak Lines és a nyitrai Veolia Transport, a besztercebányai, a dunaszerdahelyi, a homonnai, a losonci, a nagymihályi, az érsekújvári, a privigyei, az eperjesi, poprádi, trencséni, nagyszombati, zsolnai és zólyomi Szlovák Autóbusz-közlekedési Rt. állami kontrollcsomagja sem kerül eladásra. Az SzVFSz ezen cégek szolgáltatásait közösséginek tekinti, és azt támogatja, hogy szabályozott feltételek mellett árazhassák be szolgáltatásaikat, ne kerüljön sor teljes piaci liberalizációra.
Nem értékesíti a kormány a bártfai fürdőben lévő 217 részvényét, a Szliács-fürdő 67 %-át, a pozsonyi Téglamezei Rendelőintézetet (100%), a pozsonyi értéktőzsde 76 %-át és a trencséni hadiipari DMD Holdingot (100%) sem.