2020/06/26

Nem engedélyezik, csak nyilvántartásba veszik az írott sajtót

Az utóbbi hetekben, hónapokban többen is a Pro Civis Polgári Társuláshoz fordultak azzal a kérdéssel, hogyan indíthatnának, adhatnának ki helyi jellegű újságot az önkormányzatok, milyen az engedélyeztetés folyamata. A válasz egyszerű: nem kell engedélyeztetni az írott sajtótermékeket, csupán nyilvántartásba vételüket kell kérvényezni a kulturális minisztériumban.

A regionális vagy időszaki sajtó kiadását ugyanaz a törvény szabályozza, amely a napilapok vagy országos terjesztésű hetilapok, magazinok megjelentetését, és a jogszabály szerint egyik sem engedélyhez kötött, viszont az egyes sajtótermékek megjelenése előtt a kiadó önkormányzatok, illetve jogi és természetes személyek kötelesek újságuk nyilvántartásba vételét kérni a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumában. Ezt a szabályt a Tt. 167/2008. számú, az időszaki sajtótermékekről, a hírügynökségi híradásról és néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye – vagyis a sajtótörvény – írja elő. Ez a törvény határozza meg azt is, hogy „időszaki sajtóterméknek” minősül minden olyan publikáció, amely évente legalább kétszer megjelenik ugyanabban a kivitelezési formában és tartalmi szerkezetben.
A sajtótermék nyilvántartásba vételével kapcsolatos kérvényre a kulturális minisztérium illetékes részlege (sajtó, audiovizuális termékek és szerzői jogok főosztálya) öt napon belül köteles reagálni, ami annyit jelent, hogy a kérvényező kap egy tájékoztatót a lap nyilvántartásba vételéről, és egy konkrét számjegysort, amit aztán a lap impresszumában fel kell tüntetni. A tájékoztatóban a tárca általában külön is felhívja a kiadók figyelmét arra, hogy az említett számsor nem „engedélyezési szám”, hanem „nyilvántartási szám”, amivel – talán – a sajtószabadságra kívánja felhívni a figyelmet.
A kérvényt postán (Ministerstvo kultúry SR, sekcia médií, audiovízie a autorského práva, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava), illetve elektronikus úton (smaap@culture.gov.sk) is el lehet juttatni a tárcához. A kérvény megtalálható a www.culture.gov.sk honlapon a formanyomtatványok (Formuláre) menüpontban.
A Pro Civis Polgári Társuláshoz forduló önkormányzatok azonban inspirálták is szakértőinket, nevezetesen arra, hogy lefordítsuk a fenn emlegetett Tt. 167/2008. számú sajtótörvényt.