2020/06/26

Megjelent az Önkormányzati Szemle

23Megye: igen vagy nem? A csúcspolitikát ez a kérdés foglalkoztatja, sokan szívesen eltörölnék a megyéket. Legfőbb érvük a takarékosság. Hogy a demokrácia-értelmezés mekkorát változott az utóbbi évtizedekben, erről is szólnak lapunk írásai, melyek főképpen mégis arra törekednek, hogy a megyék szerepét tegyék világossá.
Magunk sem vagyunk elégedettek a megyerendszer területi tagoltságával, sem a hatáskörök és pénzügyi források megosztásával, viszont az önkormányzatiság fontos elemének tartjuk az autonóm nagyobb régiókat, melyek az állampolgárokhoz jóval közelebb vannak, mint a központi kormány, s a mindennapi gondok kezelésében fontos szerepet játszanak. Nem e megszüntetés a megoldás, hanem a hatékonyság növelése – növelhetősége.
Településeink mindennapjairól újabb életképek tudósítanak. Kis faluk, közös és merőben eltérő gondokkal. Van, ahol az elvándorlás a legfőbb probléma, másutt a szegénység és a kilátástalanság, de van, ahová már elkezdtek visszatérni a fiatalok. Recept helyett a gyakorlatot villantjuk fel.
Ismét foglalkozunk oktatási intézményeinkkel is. A folytonos reformok közepette ugyanis nem egyszerű a jó és megfelelő megoldást megtalálni a különféle körülmények közt működő iskolák-óvodák megtartására. Nemzetiségi oktatásban meg pláne nem az. Kövesdi Károly írása átfogó képet próbál adni a sokféle gyakorlatról, meg persze arról is, mivel jár a gyermekhiány, illetve hogyan lehet boldogulni ott, ahol nem csupán nevelni-tanítani, hanem felzárkóztatni is kell.
Nagy gondja önkormányzatainknak a szelektív hulladékgyűjtés. A legtöbb helyen idén kezdték el, vagy még el sem kezdték igazán, csak próbálkoznak vele. Akadnak azonban települések, ahol már korábban bevezették a háztartási hulladék válogatását, s az eredményeik biztatóak. Gútai írásunk a szelektív hulladékgyűjtés buktatóit és a benne rejlő lehetőségeket tárja fel.
Lapozzanak bele az Önkormányzati Szemlébe!