2020/06/26

Közigazgatási eljárás – magyarul is

Nem a Pro Civis Polgári Társulás szakfordítói csapatának a rosszízű vicce, hogy a honlapunk „törvények” rovatában található legújabb magyar nyelvre lefordított jogszabály – a közigazgatási eljárásról szóló – egyik ellenjegyzője az egykor volt Csehszlovák Szocialista Köztársaság egykor volt elnöke, Antonín Novotný.
Fordítóink szokásosan az érvényes törvényt, vagyis a 2011. július elsejétől hatályosat ültették át anyanyelvünkre, és tényleg nem ők tehetnek róla, hogy az önálló Szlovákia nemzeti parlamentjének húsz év sem volt elég ahhoz, hogy alapjaiban új közigazgatási eljárási törvényt alkosson meg, s még a jobboldali többségű törvényhozói testületek is megelégedtek e szocialista örökség módosítgatásaival.
Az igazság és az objektivitás követelménye okán azonban el kell ismerni: a többszörösen módosított törvény alkalmas arra, hogy a közigazgatási eljárás során az ügyfelek azonos feltételek mellett védhessék érdekeiket. A jogszabály szinte szó szerint ragaszkodik a római korból ismert igazságszolgáltatási alapelvhez, amely szerint „hallgattassék meg a másik fél is”, s a szembenálló ügyfeleknek széles teret biztosít a törvény álláspontjuk prezentálására az eljáró szerv előtt. Olyannyira igaz ez, hogy a törvény külön kitér a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek esélyegyenlőségére olyan módon, hogy a 3. § (3) bekezdése leszögezi: „A Szlovák Köztársaság azon polgárának, aki nemzeti kisebbséghez tartozik és akinek külön törvény alapján joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni, jogában áll a külön jogszabályban kijelölt községekben a közigazgatási szerv előtt a nemzetiségi kisebbség nyelvén eljárni.”.
Őszintén hisszük, hogy törvényfordítói tevékenységünkkel mi is hozzájárulunk kisebbségi magyar nemzeti közösségünk esélyegyenlőségének erősítéséhez, vagyis a hatékony és igazságos közigazgatási eljárások lebonyolításához anyanyelvünkön.