2020/06/26

A közbeszerzés törvényi feltételei – magyarul

Törvénytárunkban mostantól a legfrissebb változatban érhető el a közbeszerzési törvény, amely számos módosításon esett át, ezért a törvényalkotó döntése értelmében új, teljes kiadásban (rekodifikáltan) került megjelentetésre.
A törvény szabályozza a beszerzési eljárások meghirdetését áru beszerzésére, építési munkák kivitelezése, szolgáltatások nyújtása, tervpályázatok esetére, építési munkák és szolgáltatások koncesszióira, és a közbeszerzés irányítását. Tételes szabályozza, mely esetekben és értékhatároknál kötelező a közbeszerzési eljárás kiírása, mikor lehet attól eltekinteni, illetve a kivételekre (katonai-biztonsági beszerzések).
A törvény tételesen foglalkozik a beszerzési eljárások szereplőivel, áruvásárlásonként, szolgáltatásonként az értékhatárokkal, a feltételezett beszerzési érték meghatározásának módozataival. A beszerzés feloszthatóságával, a pályáztatás feltételeivel ilyen esetekben, de a központosított közbeszerzésekkel is. Külön cikkely taglalja a határon átnyúló beszerzések témakörét, valamint a megkötött szerződések módosíthatóságának vagy felmondásának feltételeit. A közigazgatás informatikai rendszerének alkalmazása is belekerült a törvénybe. Részletesen taglalja a törvény a beszerzési eljárásban való részvétel alkalmassági, összeférhetetlenségi, pénzügyi, műszaki, szakmai és gazdasági feltételeit is.
Már az előző módosításkor szigorította, egyben a nyilvánosság számára átláthatóbbá és követhetőbbé tette legutóbbi nagy törvénymódosításával a közbeszerzést a szlovák parlament. Akkor a közös uniós szabályozás kötelező elemei épültek be a módosított törvénybe, de a legutóbbi változások során ezeknek a rendelkezéseknek a pontosítására is sor került. A közbeszerzés szereplőinek nyilvántartása is nyilvános. A belügyminisztérium köteles elektronikus nyilvántartó rendszereket üzemeltetni a közbeszerzési eljárások minden szereplőjéről, azaz a közbeszerzőkről és beszerzőkről, illetve az ilyen szerepet ellátó további gazdasági szereplőkről, párhuzamosan minden olyan természetes és jogi személyről is, amely pályázóként részt vesz a meghirdetett közbeszerzéseken. Az utóbbiak regiszterében minden fontos, a gazdasági szereplő alkalmasságát, megbízhatóságát, üzleti magatartását minősítő profilnak is meg kell jelennie, amely mind a konkurencia, mind a beszerző, mind pedig a nyilvánosság számára világossá teheti, milyen potenciális üzleti partner az érintett. Az ezzel kapcsolatos európai dokumentumok fogalmát is tisztázza a kodifikáció. Külön nyilvántartás készül a közbeszerzésektől eltiltott gazdasági szereplőkről, annak feltüntetésével, mi az oka az eltiltásuknak.
A beszerzési eljárások szabályozása mellett fontos tény az is, hogy a folyamat összes dokumentumát elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára (leszámítva a kényes, elsősorban védelmi-biztonsági területet érintő beszerzések védett adatait), nem csupán az eredményt. Az optimális ár-érték arány elérése érdekében a piacon szabadon forgalmazott árucikkek beszerzése esetén létjogosultságot nyer az elektronikus piac (árlejtés vagy árverés), ahová – regisztrációt követően – bármely gazdasági szereplő feltöltheti ajánlatát. A törvény szabályozza a minimális ajánlattételi határidőket is, hogy elejét vegye a bennfentes információkkal való visszaéléseknek.
A rekodifikált közbeszerzési törvény jelen változatában egy csomagban tartalmazza az összes, a tárggyal kapcsolatos jogi rendelkezést, mellékleteiben pedig az érintetett gazdasági-szolgáltatási területeket (pl. postai, egészségügy, szociális szolgáltatási stb.) is, a legfontosabb értékhatárok feltüntetésével.