2020/06/29

Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért (európai polgári kezdeményezés)

Több éves küzdelem után 2019. május 7-én megkezdődhetett az aláírásgyűjtés a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott európai kezdeményezés támogatására, melynek tárgya, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket egy-egy tagállamban nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.
A kezdeményezést az Európai Bizottság először elutasította, így az megjárta az európai bíróságot is, amely a kezdeményezés benyújtóinak javára döntött. Az kezdeményezők oldalán Magyarország, az ellenző Európai Bizottság oldalán Románia, Szlovákia és Görögország szállt be a perbe. A petíció akkor lesz sikeres, ha az legalább 1 000 000 uniós állampolgár aláírja úgy, hogy legalább 7 uniós tagállamban összegyűlik a lakosságarányosan meghatározott támogatások küszöbértéke. Szlovákiában ez minimálisan 9 750 támogató aláírást jelent. Az aláírásgyűjtés 2020. május 7-én zárul.

A kezdeményezés fő céljai:
A jelzett régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben sajátosságaik ne változzanak meg. Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más EU alaphoz, forráshoz, programhoz, meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és kulturális sokszínűsége is fennmaradjon.
A Szerződések azon rendelkezései, amelyek a szervezők megítélése szerint összefüggnek a javasolt intézkedéssel: Az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikke. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153., 167., 170., 174., 176., 177. és 178. cikke.
A javasolt polgári kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2019/000007/hu?lg=hu

Polgári bizottsá
Kapcsolattartó személyek

Izsák Balázs Árpád - izsak.balazs@gmail.com
Dabis Attila - dabis.attila@gmail.com

Nyilvántartásba vett további szervezők
• Roland Rolf Dudda
• Andreas Schmaltz
• Őry Péter
• Franciscus Albert Bernardus Jeursen
• Jordi Xucla Costa

Ön akkor támogathatja az európai polgári kezdeményezést, ha uniós állampolgár (valamely EU-tagállam állampolgára), és elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort. Az európai polgári kezdeményezésekre vonatkozó szabályokról és feltételekről több információt talál ezen az oldalon: http://ec.europa.eu/citizens-initiative.

A petíció elektronikusan az alábbi linken írható alá:

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative