2020/06/29

„Kisebbségvédelem Európában” – pályázat

Szinek János/felvidék.maA Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2017-ben is megrendezi a Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetemet. A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat vagy kezdő ügyvédeket, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a határon túli magyarok jog- és érdeksérelmeinek védelmével foglalkozni. Elsősorban ezekhez a kezdő vagy leendő szakemberekhez kívánnak eljutni programjukkal.
A nyári egyetem tematikájában az állampolgárság kérdéskörének nemzetközi és európajogi vetületeire, az egyes autonómia koncepciókra, a kisebbségi nyelvhasználat és az oktatási jogok kiterjesztésének kérdéskörére, illetve a kisebbségek politikai képviseletének témakörére fókuszál. Előadóként olyan jogászokat, politológusokat, szociológusokat és politikusokat kértek fel, akik a terület elismert szakértői, széleskörű tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkeznek. A képzés elméleti és gyakorlati jellegű oktatási modulokat is tartalmaz, külön figyelmet fordítva a jogkiterjesztésre és a jogtudatosságra. A képzés nyelve magyar.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a nyári egyetem által egy olyan szakmai műhelyt kíván biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik az egymással, valamint az oktatókkal történő párbeszédre, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi, valamint európai szintű kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. Az előadásokon kívül egyéb csoportos foglalkozásokra és kerekasztal-beszélgetésekre kerül sor, valamint változatos szabadidős, kulturális tevékenységek színesítik a programot.

Többek között várható előadók:
Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár
Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosa, volt közigazgatási- és igazságügyi miniszter
Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos
Dr. Kardos Gábor, Európa Tanács, Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, Szakértői Bizottság tagja, egyetemi tanár, tudományok kandidátusa
dr. Elek Zsófia, a bécsi nemzetközi szervezetek mellett működő állandó magyar képviselet EBESZ – ügyekért felelős helyettes képviseletvezetője

A nyári egyetem 2017. július 30. – augusztus 6. között kerül megrendezésre Gödöllőn és Budapesten. A hallgatók számára a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet ösztöndíjat biztosít, amely magában foglalja a képzést, a szállást, a napi háromszori étkezést, a rendezvény keretében megszervezésre kerülő utazások költségét, valamint a belépődíjakat. Az ösztöndíj nem tartalmazza az oda- és hazautazás költségét.

Jelentkezési határidő: 2017. május 31.

A jelentkezés feltételei:
Elsősorban joghallgatók, fiatal jogászok, ügyvédek jelentkezését várjuk, de indokolt esetben más tudományterületek hallgatóinak, képviselőinek is lehetővé tesszük a részvételt.
Csatolandó dokumentumok:
1. A www.kji.hu honlapján szereplő regisztrációs ív
2. Magyar nyelvű fényképes önéletrajz
3. Egy bírósági ügy bemutatása, melyben kisebbségvédelmi tárgykörben a diszkrimináció ténye megvalósul, vagy a jelentkező kisebbségvédelmi tárgyú publikációja. (A beküldött jogesetek műhelybeszélgetések keretében megvitatásra kerülhetnek)
A beküldött esetek tartalmi követelményei: az esetet magyar nyelven kérjük benyújtani, hivatkozva az eljáró bíróság nevére és az ügy számára, nagyvonalakban ismertetve a tényállást.
A beküldött esetek formai követelményei: minimum fél oldal, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret.
A pályázathoz szükséges dokumentumokat kérjük, a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre küldje.
A szervezőkről, valamint a nyári egyetemről részletesebb információk az alábbi linkeken érhetők el: www.kji.hu, http://bgazrt.hu/npki/

Kövesse a Facebookon is:
www.facebook.com/KisebbsegiJogvedoIntezet
www.facebook.com/NemzetpolitikaiKutatointezet
További információért forduljon bizalommal a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársához, dr. Antal Eszterhez vagy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársához, Rákóczi Krisztiánhoz.
Dr. Antal Eszter: +36 20 218 5313
Rákóczi Krisztián: krisztian.rakoczi@bgazrt.hu