2020/06/26

Kétnyelvűség – másképpen

Több civil szervezet, szabadegyetemekként meghirdetett táborok, művelődési otthonokban előadások foglalkoznak kisebb, nagyobb sikerrel a kétnyelvűség kérdésével, olykor érzelmi alapon, máskor a kisebbségi nyelvhasználati törvény pontos elemzésével. Szóba kerülnek a vasúti állomáshelyek, az üzletláncok, az útjelző táblák és sok egyéb – okkal-joggal, hiányosság van bőven Dél-Szlovákia-szerte a magyar nyelv használatával az államnyelv mellett. Néha felfigyel a civil szféra megmozdulására a politikai hatalom, legtöbbször nem, vagy csak hatalmi eszköze, a rendőrség, amely eltávolít egy-egy, a hatalomnak nem tetsző táblát, feliratot.

Ilyen körülmények között említésre és figyelemre érdemes esemény, ha egy vállalkozó vagy vállalkozás úgy dönt, kétnyelvűsíti munkahelyét, mert azt úgy illik, mert akkor érzi jól magát – ha úgy tetszik: érzi magát otthonosan – munkahelyén a szlovákiai magyar alkalmazott. Na meg – tegyük hozzá – ha rájön, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében az emberi életre és biztonságra vonatkozó, figyelmeztető feliratokat kötelessége használni az adott kisebbség nyelvén is.
Nos, aki említést és figyelmet érdemel, nem más, mint a nagyudvarnoki Makki Ádám, illetve a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó településen székelő METAL MONT MKM spol. s r.o. – Kft., hiszen összességében több mint kétszázötven kétnyelvű matrica kihelyezésével 28 „veszélyforrásra” kívánják figyelmeztetni alkalmazottaikat.
A Pro Civis Polgári Társulás két évvel ezelőtt elsőként készítette el a kétnyelvű matricákat lefordítva minden közhasználatban lévő életre és egészségre veszélyes helyzetre, illetve vagyonvédelmet szolgáló feliratot és juttatta el azokat ingyenesen Dél-Szlovákia 512 települési önkormányzatához. Hogy ki miként használta fel küldeményünket, nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy az első vállalkozói megkeresést teljesítjük és a példaértékű magatartást azzal háláljuk meg, hogy ezúttal is ingyen adjuk át az igényelt matricákat.

Az eseményre 2013. július 26-án, pénteken kerül sor a METAL MONT MKM nagyudvarnoki székhelyén (Sport utca 403) 10,30 órai kezdettel.