2020/06/29

Kétnyelvű űrlapok iskoláinknak

Iskolai beíratások előtt állunk. Gyermekeink sorsáról döntünk, mi, magyarok kicsit többről, a megmaradásunkról is. Egyrészt anyanyelvű oktatási intézményeink megőrzéséről csökkenő születési ráta mellett, másrészt arról is, hogy testi-lelki fejlődésében kiegyensúlyozott, ezért jó teljesítményre, tehetsége kibontakoztatására képes, identitásában erős, gyökereihez hűséges, nemzetiségében szilárd új nemzedéket nevelünk-e.
Minden szülői döntés fontos. Értékrendjében megrendült világunkban erős és egészséges csak az marad, aki szilárd alapokon áll. Társulásunk, a Pro Civis évek óta igyekszik ezeket az alapokat nyelvi tudatosággal is támogatni, erősíteni. Törvény adta lehetőségeink kihasználását segítendő magyar nyelvű iskolai beíratási űrlapokat készítettünk, melyeket rendszeresen, évente azon intézményeink rendelkezésére bocsátunk, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Idén sincs másként. Mintegy 250 iskolának küldünk 10-10 fajta űrlapot a beíratási adminisztráció intézéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy anyanyelvünket ilyen formában, hivatalosan is használjuk, mert erre a hatályos törvények feljogosítanak bennünket, de saját presztízsük is ezt kívánja. Iskoláink a magyar nyelvű (kétnyelvű) űrlapok használatával erősíthetik és bővíthetik anyanyelvünk hivatalos használatának terjedését. Minden jog azért van, hogy éljünk vele, minden jog akkor jog, ha élünk vele. Ha ott élünk vele, ahol azt alkalmazni kell.
Társulásunk tudatában van annak, hogy kétnyelvű közegben munkával – olykor nem egyszerű munkával – jár, hogy anyanyelvünk is jelen legyen a hivatali nyilvánosságban. Ebben igyekszünk segíteni. Intézményeink vezetőin és pedagógusainkon múlik, részt vállalnak-e az oktatási nyelvük, a magyar nyelv társadalmi státusának növeléséért elindult küzdelmünkben. Mert a célt, hogy anyanyelvünk használata ne szoruljon vissza a magánszférába, fejlődni tudjon, valódi művelt köznyelv legyen tájainkon is, csak együtt érhetjük el.
Kétnyelvű beíratási űrlapjainkat idén is postáztuk iskoláinknak, tízfélét, 10-10 példányban, papír alapon. (Letölthetők a www.onkormanyzas.sk honlapról is.) Tesszük ezt abban a reményben, hogy felhasználásra kerülnek.