2020/06/26

Kétnyelvű formanyomtatványok CD-n

A Pro Civis Polgári Társulás az elmúlt két évben csaknem negyven törvényt fordított le magyar nyelvre, döntően azokat, amelyek közvetve vagy közvetlenül érintik a helyi és regionális önkormányzatokat, vagy szabályozzák az önkormányzatok és helyi államigazgatási szervek, illetve a polgárok ügyintézését a közigazgatás helyi szintjén.
A szlovákiai kisebbségi nyelvhasználati törvény – mint tudjuk – abban az esetben teszi kötelezővé a kisebbségi nyelvek használatát a helyi önkormányzatoknak és államigazgatási szerveknek, amennyiben az ügyintézést anyanyelvén kezdeményezi a polgár. A Pro Civis jogi szakértői és fordítói kettős célt követtek tehát akkor, amikor a törvényekhez kapcsolódó ügyiratok és formanyomtatványok fordításáról, illetve kétnyelvűsítéséről döntöttek. Egyfelől a polgárokat akarták arra biztatni, hogy kérvényük, igényük beadásakor bátran használják anyanyelvüket, másfelől az önkormányzatoknak és a helyi államigazgatási szerveknek kívántak segítséget nyújtani az eljárás lebonyolításában és lezárásában – hiszen a polgár kezdeményezése alapján anyanyelvi eljárást kötelesek lefolytatni és anyanyelven kell közölniük a polgárral a végeredményt is. Mintegy százhúsz formanyomtatvány készült hát el a Pro Civis „műhelyében”, amelyek egyébként megtalálhatók – ahogy a már említett törvények is – a www.onkormanyzas.sk honlapunkon a Rendeletek/minták menüpont alatt.
Tapasztalatunk azonban az, hogy több önkormányzat - főként kisebb települési – hozzáférése az internethez még mindig nehézkes vagy egyáltalán nincs ilyen lehetőségük a községi hivataloknak, mások pedig nem vagy csak felületesen ismerik honlapunkat, ezért nem tudnak élni az ott nyújtott segítség lehetőségével. A Pro Civis Polgári Társulás ezért döntött úgy, hogy az elkészült kétnyelvű – szlovák és magyar – ügyiratokat és formanyomtatványokat CD-n is megjelenteti és eljuttatja minden olyan önkormányzathoz, amely a kisebbségi nyelvhasználati törvény hatálya alá esik, vagyis a magyar kisebbség aránya a településen meghaladja a 20 százalékot. Ennek megfelelően 511 településre juttattuk el a napokban ingyen az említett dokumentumokat tartalmazó CD-ket, amelyek felhasználása ugyancsak térítésmentes.
Reméljük, kezdeményezésünk pozitív visszhangra talál és egyre több polgár, illetve önkormányzat és helyi államigazgatási szerv használja majd ügyintézése során anyanyelven az ügyiratokat és formanyomtatványokat.