2020/06/26

Készülőben a szociális szolgáltatások reformja

Talán nem mindenki tud arról, hogy a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása közgyűlési határozatban készül felszólítani a kormányt a szociális szolgáltatások igazságos teherviselésének biztosítására. Arról viszont biztosan mindenki hallott, hogy a költségvetési hiány lefaragása érdekében a szociális szolgáltatások reformjára készül a kormány, egészen pontosan: több szociális juttatás csökkentésére vagy megszüntetésére.
A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása az általa szorgalmazott változtatásokkal alapvetően azt szeretné elérni, hogy a kormány, majd a parlament tekintse át azokat a döntéseket, amelyekkel a helyi és a regionális önkormányzatok feladatai – jog- és hatáskörei, illetve kötelezettségei - jelentősen megnőttek. Az önkormányzatok a 2002-es közigazgatási reform során mindössze a gondozószolgálat ellátását kapták meg alanyi jogú feladatként, 2008-ban azonban, a válság kirobbanását követően azonban kötelességeiket kiterjesztették a szociális szolgáltatások összes formájára, gyakorlatilag az egész államigazgatási feladatrendszerrel terhelték meg a településeket és a megyéket, az ellátás anyagi vonzatát viszont nem rendezte az állam, magyarán: pénzügyi fedezet nélkül kaptak új feladatokat az önkormányzatok. A feladatrendszerek újraosztása és a kötelezettségek teljesítésének anyagi fedezete tehát a tétje a társulás reformkezdeményezésének. Hogy a javaslat milyen eredménnyel zárul, nehéz megjósolni, szimpatikus azonban az önkormányzatok képviselőinek javaslatában az, hogy nem kívánják szűkíteni a szolgáltatások körét és növelni az érintett személyek (árva és elhagyott gyermekek, egészségkárosult polgárok, idős, napi gondozást igénylő személyek, munkanélküliek, stb.) terheit.
A kormány szándékai és elképzelései ennél világosabbak – és fájóbbak. Legújabban például azon munkálkodik a munkaügyi, szociális és családügyi minisztérium, hogy csökkentse a gyermekeket vállaló szülők támogatását. Az eddig kiszivárgott elképzelések szerint nemcsak arról van szó, hogy a gazdag (egyelőre nem lehet tudni, kit sorol ide a tárca, milyen havi bevétel lesz a határ a „túlzott jólét” megállapításakor) szülőktől megvonják a családi pótlékot, hanem arról is, hogy az állam a gyermekágyi segélyt csak az első gyermek megszületésekor fizetné ki teljes összegben. Ez az összeg a tervek szerint 900 euró lenne, de a második csemete már csak 600 eurót „érne”, a harmadik pedig ötszázat. Aki pedig ezen felül vállal még további gyermeket, és „felelőtlen”, mert nem tud neki megfelelő anyagi hátteret garantálni, bűnhődjék: családi pótlékot csak három gyerekre akar fizetni – az egyébként önmagát szociálisan érzékenynek mondó – a szociáldemokrata kormány. Mindezen azt követően gondolkodik a kormány, hogy nem az infláció mértékének és az átlagbérek növekedéséhez köti a nyugdíjak emelését, hanem egy összegben határozta azt meg – mondván, öregszik a társadalom, egyre kevesebb gyerek születik, a nyugdíjrendszer fenntarthatósága csak így biztosítható!!!
De nem ragozzuk a kérdést tovább, honlapunk küldetése nem az, hogy a politika cinizmusával foglalkozzon és szembesítse a kormányzó pártot korábbi ígéreteivel, ezt meghagyjuk olvasóinknak, akiknek viszont szakmai segítséget szeretnénk nyújtani napi munkájukhoz, életükhöz, az események megértéséhez, esetleg jogaik gyakorlásához. Most is ezt tesszük, hiszen miközben az ország szociális reformra készül, mi közzé tesszük szlovák és magyar nyelven azt az Európai Szociális Chartát, amely a dokumentumot ratifikáló országok számára belső törvényként érvényes, s amelynek elveit be kell tartani. Nos, a honlapunkon a „Dokumentumok/Állásfoglalások” rovatban megtalálható Chartát Szlovákia ratifikálta, ezért szociális jogaink védelme érdekében talán érdemes lesz áttanulmányozni a benne foglalt irányelveket.