2020/06/26

Kataszteri törvény – magyarul is

Mostantól magyar nyelven is elérhető portálunkon a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú, az ingatlankataszterről és az ingatlanokhoz fűződő tulajdoni és egyéb jogok bejegyzéséről szóló törvénye (kataszteri törvény).
Az ingatlankataszter kataszteri területek szerint rendezett okirattár, benne van minden, az ingatlanokra vonatkozó geometriai meghatározás, összeírás és leírás. A kataszter részét képezik az ingatlanokhoz fűződő jogokra vonatkozó adatok, így a tulajdonjogra, a zálogjogra, a dologi teherre, az elővételi jogra vonatkozó adatok, feltéve, hogy dologi jogi joghatásokat keletkeztet. Megtalálhatók benne az állami vagyon kezeléséből, a községi vagyon kezeléséből, az önkormányzati megyék vagyonának kezeléséből eredő jogokra vonatkozó adatok, illetve a telkek bérleti jogára vonatkozó adatok, feltéve, hogy a bérleti jogok legalább öt éve fennállnak vagy legalább öt évre szólnak.
A jogszabály részletezi az ingatlankataszter vezetésének feltételeit, az ingatlankataszterért felelős állami hatóságok rendszerét, a bejegyzések, megjegyzések és széljegyzetek megejtésének szabályait, a jogosult személyek körét és a kataszteri eljárások lefolytatásának részleteit. Az elektronikus nyilvántartás, a felülvizsgálat, az ingatlankataszteri kivonatok kiállítása, az ügyintézési határidők – mind tárgyát képezik a törvénynek. Értelmezi a jogszabály a kataszteri térképkészítést, a földingatlanok fajtáit, a földingatlanok minőség-megállapításának feltételeit, de – sok más egyéb mellett – a tulajdonosok kötelezettségeit is az ingatlankataszter vonatkozásában.