2020/06/26

Kárpótlási törvények honlapunkon

A rendszerváltást követő csehszlovák szövetségi jogszabályok egyik leglényegesebbje, a termőföldhöz és más mezőgazdasági tulajdonhoz fűződő jogviszonyok rendezéséről, illetve a földek tulajdonjogának visszaadásáról és a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa földtulajdon rendezéséhez kapcsolódó némely intézkedéseiről szóló, többször módosított törvényével gyarapodik magyar nyelvű „törvénytárunk”.
Az első, a 229/1991. sz. jogszabály a magántulajdon 1948-as államosításától az 1990. január 1-jéig terjedő időszakra vonatkozóan tisztázza a termőföld és mezőgazdasági tulajdon visszaigénylésére vonatkozó törvényi feltételeket, az eredeti tulajdonosok és későbbi örököseik jogait, a visszaigénylés eljárásrendjét, a jogosult és köteles személyek körét, az esetlegesen más célokra hasznosított, már vissza nem adható ingatlanok és ingóságok helyett kiutalható pótterületek minőségi, mennyiségi feltételeit és földrajzi fekvését. Ez a jogszabály tisztázza azt is, hogyan kell eljárni, ha egy adott ingatlanra több jogosult személy érvényesíti kárpótlási törvényből eredő jogát. A törvény 7. paragrafusa részletezi, kik jogosultak a beneši vagyonelkobzási dekrétum alapján elvett földtulajdonukat visszaigényelni. A törvény kitér az igények érvényesítésének jogvesztő határidőire, az esetleges jogorvoslati lehetőségekre, elrendeli az egykori egyházi földtulajdon átruházásának moratóriumát, kiegészítéseiben és későbbi módosításaiban – melyeket a honlapunkon olvasható törvény tartalmaz – a napjainkig meghozott újabb rendelkezésekre és átmeneti intézkedésekre is.
Az SZK NT 503/2003. sz., a földtulajdon-rendezési intézkedéseit tartalmazó jogszabálya a szlovákiai viszonynak megfelelően szabályozza az addig más speciális jogszabály alapján vissza nem adott termőföldek és erdők tulajdonviszonyainak rendezését. Tételesen felsorolja a jogosult és kötelezett személyek körét, a vissza nem igényelhető eredeti tulajdon jellemzőit, az érte járó csereingatlanra vonatkozó feltételeket, valamint a jogvesztő határidőket is.
 

Úgy tűnik, az Ön böngészője nem tartalmaz PDF olvasására szolgáló bővítményt. Nem gond, ide kattintva letöltheti a törvényt. 

Úgy tűnik, az Ön böngészője nem tartalmaz PDF olvasására szolgáló bővítményt. Nem gond, ide kattintva letöltheti a törvényt.