2020/06/26

Kampány a község hangosbemondóján keresztül

A 181/2014-es számú törvény 2. § 1. bekezdése szabályozza, hogy mit értünk „kampány” alatt. Ez alapján kampánynak minősül: „,Politikai pártok, mozgalmak, koalíciók vagy harmadik személy minden olyan a választott funkció megszerzésére irányuló tevékenysége, amely népszerűsíti működésüket, céljaikat, programjukat és amiért általában térítés jár.” Az előzőekben feltüntetett tevékenységek kampánynak minősülnek függetlenül attól, hogy a jelölt javára vagy kárára irányulnak.
A választási kampány attól a naptól kezdődik, amikor a választásokról szóló döntés a Törvénytárban megjelent, tehát nyilvánosságra lett hozva és a választások előtt 48 órával ér véget. A kampánycsend tehát az összes választásokra vonatkozik. A megjelölt időszakon kívül tilos kampánytevékenységet végezni.
Ami a kampány konkrét formáját illeti, a törvény kizárólag csak a rádió és televízió adások igénybevételével kapcsolatos kötelességeket szabályozza, függően attól, hogy kereskedelmi vagy állami csatornáról van szó.
A törvény a kampány más módját külön nem szabályozza, tehát azt sem, hogy a községeknek pontosan hogyan kell eljárniuk abban az esetben, ha a pártok a község hangosbemondóját szeretnék kihasználni kampánytevékenységükhöz.
A fentiekből kiindulva tehát lehetséges, hogy a politikai pártok kampányt folytassanak minden egyes tömegtájékoztatási eszköz segítségével, tehát akár hangosbemondón keresztül is.
Ezzel kapcsolatban még fontos megjegyezni, hogy előfordulhat, hogy a község hangosbemondójának használata általános érvényű rendelet formájában is szabályozva van. Ebben az esetben fontos azt a rendeletet is megvizsgálni, hogy ott milyen formában van szabályozva, pl. nincs-e megtiltva politikai reklámok leadása, vagy nincs-e például megszabva bizonyos díjazás.
A fentiekből tehát egyértelműen kitűnik, hogy a községek hangosbemondóját lehet használni kampánycélokra, hacsak ezt a község általános érvényű rendelete másképp nem szabályozza. A hangosbemondó kampánycélokra való használatánál viszont a község köteles egyenlő feltételeket biztosítani minden egyes politikai párt vagy mozgalom részére. Tehát a község:
• dönthet úgy, hogy semmilyen jellegű politikai reklámot nem ad le a hangosbemondón keresztül;
• dönthet úgy, hogy a hangosbemondói hirdetmény díjmentes lesz, tehát minden egyes pártnak egyenlő, díjmentes időszakot megszab, hogy a hirdetményét közzétegye.
• a hirdetés közléséért meghatároz egy bizonyos díjszabást, amely minden párt részére azonos. Ha a községben van érvényben általános érvényű rendelet, akkor az összeget ez alapján szabja meg.
A leírtakat megerősítette Választások és a Politikai Pártok Finanszírozása Ellenőrzésének Állami Bizottsága is a 2016. február 16-án elfogadott 11/4/8-es számú határozatával.
Továbbá még érdemes megjegyezni, hogy a kampány során nem köteles minden egyes párt kihasználni a lehetőséget, hogy kampánytevékenységet folytasson. Abban az esetben viszont, ha a párt igénybe veszi az információs eszközöket, joga van arra, hogy azt olyan körülmények közt tegye, mint a többi párt. Ezek alapján tehát a község nem sérti meg a választási törvényt azzal, hogy a párt – amelyik igényelte a hangosbemondó, mint tömegtájékoztatási eszköz igénybevételét kampánya során - részére azt lehetővé teszi, azaz leadja a párt által kért hanganyagot, még akkor sem, ha más pártok és jelöltek ezzel a lehetőséggel nem élnek. Ügyelni kell viszont arra, hogy ilyen esetekben, amennyiben más párt is él a lehetőséggel, a többi pártnak is ugyanolyan feltételeket kell bebiztosítani.