2020/06/26

Júliustól hatályos az új adatvédelmi törvény

Július elsejétől változik a személyes adatok kezelését szabályozó törvény, mely az adatkezelők számára új feladatokat is hoz. A Törvénytárban már olvasható (122/2013-as szám alatt) új jogszabály a teljes európai irányelvet honosítja, s ezen túl egy helyen teszi elérhetővé a különböző élethelyzetekben és jogviszonyokban alkalmazandó eljárásokat.
Alapvetően nem változnak a személyes adatok kezelésének – az adatgyűjtésnek, adatfeldolgozásnak, adatszolgáltatásnak és –továbbadásnak – az eddigi feltételei, csak következetesebb lesz a betartásuk ellenőrzése, és a személyes adatok biztonságára fordít nagyobb figyelmet a törvény. Legalábbis annak írott változata, hiszen a tényleges biztonság mindig a gyakorlati végrehajtás kérdése.
A magánszemélyek esetében nem került sor jelentős változásokra. Személyes adataik kezeléséhez hozzá kell járulniuk, írásos belegyező nyilatkozattal. Kivéve azokat az eseteket, melyeket a törvény tételesen felsorol (elsősorban a postai kapcsolattartás céljából használt címzés adatait). A különleges védett adatokat továbbra is csak meghatározott adatkezelői kör használhatja. Ezen belül pl. az erkölcsi bizonyítványok kiadásához elengedhetetlen büntetés-nyilvántartási adatokat csak a speciális állami hatóság. De az egyes személyek testi-lelki egészségi állapotára, munkavégző képességére, nemzeti, felekezeti, politikai hovatartozására vonatkozó adatok sem képezik az általánosságban kezelhető személyes adatok körét.
Az adatkezelőknek (feldolgozóknak és adatátvitelt végzőknek) korszerű, biztonságos és tartós informatikai rendszereken kell tárolniuk a személyes adatokat, s ezeket a rendszereket meghatározott időn belül újra kell regisztráltatni a Személyes Adatokat Védő Hivatalnál.
A törvény átmeneti és záró rendelkezéseiben tételesen olvasható, mely rendszereket kell 6, melyeket 9, illetve 12 hónapon belül újraregisztráltatni. A közigazgatási illeték 20, vagy különleges regisztráció esetén 50 euró.
Az új törvényi szabályozás kötelező hatállyal előírja minden adatkezelőnek, hogy adatbiztonsági irányelveiket és projektjeiket összhangba kell hozniuk az új előírásokkal.
Mivel az önkormányzati hivatalok egyben személyes adatok kezelői is, a törvényi változások az ő munkavégzésükre is vonatkoznak.
Az új adatvédelmi törvény honlapunkon a Törvények menüpontban magyar nyelven is olvasható.