2020/06/26

Hogyan mondjuk magyarul?

Kérdéssel fordult hozzánk egyik iskolánk igazgatója, s az iránt érdeklődött, hogyan is kellene helyesen magyarra fordítani az alsó tagozat negyedik osztályosainak év végi bizonyítványa záradékában a „Žiak získal primárne vzdelanie.” összegező szóbeli értékelést. Kérdése a „primárne” kifejezésre vonatkozott, és három változatot vetett fel mint lehetséges megoldást: A tanuló alapfokú képzésben részesült., vagy A tanuló alsó tagozatos képzésben .... , vagy A tanuló elsődleges képzésben részesült .....”

Nyelvi tanácsadóink véleménye szerint a primárne ebben az esetben alapfokút jelent. Mind a szlovák, mind a magyar, mind a nemzetközi szakirodalom ilyen értelemben használja ezt a fogalmat a közoktatással kapcsolatosan. A feltüntetett mondat magyar változatban az „A tanuló alapfokú műveltséget szerzett.” formájának használata ajánlatos, mivel a ZÁRADÉK azt jelzi, hogy a tanuló az általános műveltség megszerzésének egy ciklusát sikeresen lezárta. (A 9. osztály befejezésekor: A tanuló alsó középfokú műveltséget szerzett. A középiskolák valamelyikének elvégzésekor: A tanuló felső középfokú műveltséget szerzett.)

A javasolt változat alátámasztására a térségünkben is átvett nemzetközi jelölési rendszer szolgál, mely az egyes iskolarendszerek oktatási szintjeinek beazonosíthatóságát-megfeleltetését is elősegíti. Ennek alátámasztására idézzük a vonatkozó szakirodalmat.

A közoktatás szintjeinek nemzetközi meghatározása: Az ISCED (International Standard Classification of Education) az oktatási szinteknek az UNESCO által kidolgozott és általánosan használt nemzetközi jelölési rendszere. Az Education at a Glance című OECD-kiadvány is ebben a rendszerben ábrázolja a különböző országok (köztük Magyarország) iskolarendszereit.
A 0 fokozat az iskola előtti nevelés szintje, az 1 az alapfokú oktatásé (ami Nyugat-Európában 4-6 év időtartam között mozog), a 2 az alsó középfokú képzés szintje, a 3 a felső középfokú (általában érettségivel vagy más vizsgával záruló) képzés, az 5 a főiskolák, a 6 az egyetemek, a 7 a posztdoktori képzés szintjei. (Magyarország együtt szerepelteti a főiskolákat és az egyetemeket.)
Jelenleg zajlik az ISCED rendszer felülvizsgálata. Az egyik megoldásra váró probléma az, hogy az új típusú képzések, így az érettségi utáni szakképzés és a posztszekunder képzés nem helyezhetőek el egyértelműen a rendszerben. (A magyar Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által ajánlott szerkezeti tagolás)

Ugyanezt az ISCED-felbontást használja a szlovák oktatásügy is az oktatási szintek jelölésére (lásd még www.governace.sk). Ezt főleg a különböző iskolatípusok megjelenése tette szükségessé, mert nálunk is működnek 6- és 8-osztályos gimnáziumok is, melyekben az alsó középfokú (az általános iskola korábbi felső tagozata) és felső középfokú képzés kapcsolódik össze.