2020/06/26

A gyülekezési szabadság alapjog

Hogyan szervezhetünk tüntetést, tiltakozó nagygyűlést vagy támogató tömegmegmozdulást valamilyen cél elérése érdekében? Ennek a szabályozását részletezi a gyülekezési jog gyakorlásáról szóló jogszabály (84/1990. sz.), amely mostantól magyar nyelven is elérhető portálunkon.
A gyülekezési szabadság a politikai szabadságjogok közé tartozik. A gyülekezési szabadság a demokrácia fontos biztosítéka, az érdek- és véleménykülönbségek megjelenítésének alapvető formája. Gyakorlása alapvető szabadságjog.
E jog gyakorlásának törvényes korláta, hogy nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével, nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, a rendezvény résztvevői a békés, törvényes és zavartalan lebonyolítás érdekében nem jelenhetnek meg felfegyverkezve.
A gyülekezési jog gyakorlása keretében békés összejövetelek, felvonulások és tüntetések (rendezvény) tarthatók, amelyeken a résztvevők véleményüket szabadon kinyilváníthatják. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya nem terjed ki a parlamenti, megyei és helyi önkormányzati képviselők választásával összefüggő gyűlésekre, az elismert egyházak és vallásfelekezetek területén szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre, körmenetekre, a kulturális és sportrendezvényekre, a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre.
A rendezvény szervezője szlovák, illetve szlovákiai tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező nem szlovák nagykorú állampolgár – illetve általa képviselt jogi személy – lehet. A közterületen tartandó rendezvény szervezését – a zavartalan lebonyolításhoz szükséges feltételek biztosítása érdekében - a rendezvény helye szerint illetékes önkormányzatnak legalább öt nappal (de legfeljebb fél évvel) a rendezvény megtartásának időpontját megelőzően kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség a rendezvény szervezőjét terheli. A bejelentés célja nem az engedélyezés, mert a gyülekezési jog a gyakorlása nem igényel hatósági hozzájárulást. A bejelentés alapján a község értesíti az illetékes rendőrséget a rendezvényről, amely a közbiztonság feltételeinek biztosításában vehet részt a szervező által biztosított nagykorú rendezők és rendfenntartók mellett. Rendezvény csak a törvény 10. §-ában felsorolt konkrét, mások alapjogait vagy a résztvevők biztonságát veszélyeztető okokból tiltható be.
A törvény rendelkezéseinek megsértése közigazgatási bírságolással jár.