2020/06/26

Erdélyi magyar lett a FUEN új elnöke

A lengyelországi Boroszlóban (Wroclaw) tartott kongresszusán az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN*) új elnököt választott Vincze Loránt személyében, akit az RMDSZ jelölt a tisztségre, miután az elmúlt három évben a FUEN alelnökeként dolgozott az európai őshonos kisebbségek érdekében. Vincze Loránt jelölését az RMDSZ nevében Sógor Csaba európai parlamenti képviselő tartotta fenn a FUEN Közgyűlésén. Sógor méltatta az elnökjelölt eredményeit a kisebbségvédelem területén, szakmai felkészültségét, politikai tapasztalatát, valamint nyelvtudását, és kiegyensúlyozott személyiségét, amelyek mind a tisztség betöltésére ajánlják.
Vincze Loránt programbeszédében három kulcsszóban nevezte meg mandátuma központi elemeit: a kisebbségi szolidaritást, a prioritások átrendezését, a szervezet átláthatóságának és ismertségének fokozását említette.
„Megtiszteltetés számomra a FUEN vezetőségét átvenni, amely történelme során különböző időket élt meg, jó és rossz pillanatokat egyaránt. Elnökként büszkén viszem tovább a FUEN 67 éves örökségét és képviselem az európai nemzetiségek nagy közösségét.” – mondta köszönőbeszédében a FUEN új elnöke.
A Közgyűlés soraiból érkező kérdésre a FUEN új elnöke az európai kisebbségvédelem esélyeiről elmondta: „Többen kérdezték tőlem, hogy milyen esélyeink vannak az európai színtéren. Válaszomban mindig kiemeltem, minden bizonnyal jó úton vagyunk, mert határozott lépéseket tettünk a megfelelő irányba. Mi tudjuk, hogy a kisebbségi ügyek európai szintű rendezését akarjuk, miközben ellenfeleink a többség soraiból vagy egyes nemzetállamok részéről maguk sem tudják, mit is védenek, egyszerűen közömbösek, távolságtartók vagy éppen ellenségesek. Ez a gyengéjük és ez a mi esélyünk is egyben, hogy sikerre vigyük közös ügyeinket.”
Az MKP delegációja kezdettől fogva támogatta Vincze Lóránt jelöltségét, és a határon túli magyarok további tagszervezeteivel közösen, jelentős mértékben hozzájárult ezen nemzetközi jelentőségű sikerhez. Az MKP delegációját Berényi József, Horony Ákos és Lancz Attila alkották. A szavazás során Vincze Loránt 189 szavazatot szerzett, míg ellenfele, a németországi dán származású Dieter Paul Küssner 174 szavazatot kapott.

* A FUEN az európai nemzeti kisebbségeket 1949 óta képviselő, 84 tagszervezetből álló nemzetközi civil ernyőszervezet. A FUEN hosszú évekig a nyugat-európai tagszervezetek által dominált ernyőszervezetként létezett, amelynek csak rendkívül ritkán volt kapcsolata Közép- és Kelet-Európával. Az 1989/1990-es történelmi fordulat után azonban ez egyszerre megváltozott. A közép- és kelet-európai nemzeti kisebbségeknek megnyílt a lehetőségük arra, hogy érdekképviseleti szervezeteket alapítsanak és jogaikat követeljék. Ezekben az években a FUEN számos új tagszervezettel gyarapodott, és egy igazi páneurópai ernyőszervezetté fejlődött. A kilencvenes évek elején a FUEN erőteljesen támogatta egy fenntartható és átfogó európai kisebbségvédelmi rendszer létrejöttét Európában. A FUEN Cottbus-i Nyilatkozata például jelentősen befolyásolta az Európa Tanács erre vonatkozó, jelenleg is hatályos jogi dokumentumait; a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt (Kisebbségi Keretegyezmény), valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját.