2020/06/29

ENVIROMESTO 2019 – ENVIROVÁROS 2019

Második alkalommal hirdette meg az Envirováros – ENVIROMESTO – versenyt a környezetvédelmi minisztérium és a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség május másodikán. A lakossága számára környezetbarát, egészséges környezet kialakításán fáradozó városok kezdeményezéseinek versenyében bármely szlovákiai város részt vehet, ha július 31-éig benyújtja nevezését.
A verseny társszervezői a közlekedési minisztérium, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása, a Szlovákiai Városok Uniója, a zólyomi és zsolnai egyetem, a Megújuló Gazdaság Intézete és az összes megye, fő szponzora a Nyugat-szlovákiai Energetika Rt. A verseny célja, hogy díjazza és bemutassa a nyilvánosságnak azokat a városokat, amelyek nem csupán fejlesztési dokumentumaikban hangsúlyozzák a környezetbarát tevékenységek fontosságát, hanem meg is valósítják az ilyen elképzeléseket. A városi önkormányzatoknak akar módot adni a verseny arra, hogy összegezzék, mit is értek el a környezetvédelem terén, majd nyilvánosan is prezentálják eredményeiket. A verseny ösztönözni szeretné a helyi hatóságok, cégek, vállalkozások és vállalkozók, iskolák, nonprofit szervezetek és a lakosság együttműködését, a környezet állapotáért viselt közös felelősség elmélyítését, egyben tanúsítani szeretné, hogy épp helyi szinten lehet olyan hatékony megoldásokat találni, amelyekkel számos környezeti probléma kezelhető.
Sok önkormányzat már eddig is jelentős erőfeszítést tett a környezet védelme és gyarapítása érdekében, így saját tapasztalatai bemutatásával sokat segíthet más városoknak is az új technológiák vagy környezetbarát megoldások használatában. A verseny célja az is, hogy a jó tapasztalatoknak és példáknak a cseréjéhez fórumként szolgáljon.
A most meghirdetett versenyben négy szakterületen lehet vetélkedni. Ezek:
A zöld és megújuló gazdálkodásra való átállás;
A környezet és tájvédelem, zöld infrastruktúra;
Levegővédelem;
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és klímahatás-mérséklés.
Minden szakterületen három kategóriában értékelik a versenyzőket, ezek az: Aktív önkormányzat, Eredeti tett és Tartós intézkedés. Szakterületenként egy-egy díjat osztanak ki. Az Envirováros 2019 címet az a város nyerheti el, amely minden szakterületen versenybe száll. A győztes egy Wallbox elektromos töltőállomást nyer, amit a Nyugat-szlovákiai Energetika (ZSE) Rt. adományoz a városnak (szakszerű kivitelezéssel együtt).
Benevezhet a versenybe minden város, mely prezentálni tudja a kiírásban szereplő szakterületeken a környezeti állapotának javításához hozzájáruló példaértékű tevékenységét, ötleteit, kezdeményezéseit és mindezek megvalósulását.
A verseny kiértékelésére és a díjak átadására 2019 októberében, a városok környezetével foglalkozó zsolnai országos konferencián kerül sor. A verseny részleteiről bővebben a www.sazp.sk/enviromesto honlapon olvashatnak, ahol közlik a verseny statútumát, a jelentkezési lapot, a fontos határidőket.
A jelentkezéseket 2019. július 31-ig fogadják az enviromesto@sazp.sk címen.