2020/06/26

Éljünk anyanyelv-használati lehetőségeinkkel!

A vasútállomások és a vasúti állomáshelyek kétnyelvű megnevezése iránt megfogalmazott igények miatt újra téma lett a szlovákiai kisebbségek nyelvhasználati joga, illetve maga a jogszabály értelmezése, amely az anyanyelvhasználatot szabályozza.
E helyütt nem kívánunk állást foglalni a vitákról, ellenben a korábbi – tisztán jogi, és nem politikai – értékelések alapján arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a tavaly július elsején hatályba lépett törvény bizonyos esetekben kötelező érvénnyel (az életre és egészségre veszélyes, illetve a vagyonvédelemre vonatkozó nyilvános figyelmeztetések) írja elő a kisebbségi nyelvek használatát, más esetekben – a legtöbbször – pedig lehetőségként határozza meg az anyanyelv-használat feltételeit. Ez utóbbi kategóriába tartozik egyebek mellett minden olyan ügyintézés is, amelyre a polgár kényszerül a helyi államigazgatási szerveknél, illetve önkormányzatoknál – már amennyiben az érintett településen egy kisebbségi nemzetrész aránya eléri a húsz százalékot. A lehetőség abban rejlik, hogy a polgárnak kérnie, kezdeményeznie kell az adott hivatalban ügye anyanyelvi intézését, mert ennek az igénynek eleget kell tennie mind az államigazgatási szervnek, mind a községi vagy városi hivatalnak.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az ilyen kérés, kezdeményezés olykor kellemetlen vitákat gerjeszt, meg azzal is – egyébként -, hogy minden esetben megalázó! Megalázó, mert olyan alapvető emberi jog kiteljesedése kapcsán kell kuncsorognunk a hivatalnoknál, mint az anyanyelv használatának a lehetősége saját szülőföldünkön – amelynek biztosítását pedig minden kisebbségvédelmi nemzetközi egyezmény és szerződés kötelező érvénnyel ír elő a résztvevő vagy aláíró (ratifikáló) államoknak. Sajnálatos, sőt, felháborító ez a helyzet, mégis csak arra tudjuk biztatni az érintett kisebbségeket, köztük a magyar közösségünket is, hogy követeljék ki az anyanyelvhasználat törvényes lehetőségét, ellenkező esetben teljes egészében kiveszik a magyar nyelv a közigazgatásból, napi ügyeink intézéséből.
A Pro Civis Polgári Társulás nemcsak biztatja a magyarokat az anyanyelvhasználatra hivatalos ügyei intézése során, hanem segít is nekik – egyébként a helyi államigazgatási szerveknek és önkormányzati hivataloknak is. Honlapunkon a Rendeletek/Minták rovatban immár száznál is több olyan formanyomtatvány található – legújabban az építkezések engedélyezésével kapcsolatosak – meg szlovák és magyar nyelven, amelyek letölthetők és szabadon használhatók úgy, hogy a szlovák polgár a szlovák részt, a magyar pedig a magyar részt tölti ki anyanyelvén. S ne feledjük: a hivatalnok ezért ugyan moroghat, de az ügyintézést nem tagadhatja meg!