2020/06/26

Elérhető a hulladéktörvény magyar nyelven is

Törvénytárunkban mostantól a teljes hulladékgazdálkodási törvény olvasható magyar nyelven is. Fontos jogszabályról van szó, szinte nincs ember, akinek az életét ne érintené az idén életbe lépett, júliustól „élesben” hatályos szabályozás, mely teljes egészében igazodik az EU közös hulladékgazdálkodási jogrendjéhez.

Hulladékkódexnek is nevezhetnénk, mert tételesen szabályozza a hulladékgazdálkodás programdokumentumait, a hulladékkeletkezés megelőzésének intézkedéseit, a jogi személyek és természetes személyek jogait és kötelességeit a hulladékkeletkezés megelőzése és a hulladékkezelés terén. S természetesen a gyártók felelősségének kiterjesztését, a megkülönböztetett termékek és hulladékáramok kezelését, de a háztartási hulladék kezelését, a hulladék országhatárokon átlépő mozgatását, a hulladékgazdálkodás informatikai rendszerét, az államigazgatási hatóságok és települések jogköreit a hulladékgazdálkodási államigazgatásban, a felelősséget a hulladékgazdálkodás területén hatályos kötelességek megsértéséért, az összes kivételt is.
A lakosság számára a szelektív hulladékgyűjtés szabályai jelenthetik a legnagyobb újdonságot. Ez az, amit érdemes megtanulnia minden embernek, mert általa lényegesen csökkenthető a hulladéklerakókra kerülő szemét, háztartási hulladék mennyisége. Vele a szemételhordás után fizetett illeték is, hiszen ami osztályozott gyűjtésben újrafeldolgozásra kerül, azután nem kell illetéket fizetni. A törvény meghatározza, mi a hulladék, mi nem tekinthető hulladéknak, szabályozza a gyűjtési módokat, különösképpen a megkülönböztetett termékek kezelését, visszagyűjtési rendszerét, az ezzel kapcsolatos kötelező intézményi – szervezési feltételeket. Alapelv, hogy ami hasznosítható, az nem kerülhet hulladéklerakóra. A papír, a műanyag, a csomagolóanyagok összegyűjtése szétválogatással folyik. Külön gyűjtik a biológiailag lebomló (komposztálható) hulladékot is. Az elektromos és elektronikus berendezések, az akkumulátorok és szárazelemek, a fénycsövek és villanyégők gyűjtése speciális módon, leginkább az értékesítés helyén folyik – törvényileg szabályozott és kötelező érvényű rendszerben. Ezeknek az újrahasznosítása, ártalmatlanítása vagy feldolgozása a gyártó felelőssége. A gyártók kötelesek az első piacra helyezéskor regisztráltatni minden, a törvény által érintett terméküket, s vagy maguk, vagy az általuk létrehozott gyártói felelősségi szervezet közvetítésével elvégezni feladatukat, s megakadályozni, hogy elhagyott – gazdátlan szemétként végezzék elromlott vagy lecserélésre érett termékeik.
A törvény részletesen foglalkozik az egyes hulladékfajtákkal, különös figyelmet fordít a veszélyes hulladékokra, azok kezelésére, a környezetvédelmi feltételekre, a kötelességek mellett a szankciókra is kitér.
Az önkormányzatok szempontjából fontos tudnivaló, hogy ha területén az évente keletkezett háztartási hulladék mennyisége, az építési törmeléket is beleértve meghaladja a 350 tonnát, vagy ahol a lakosok lélekszáma meghaladja az 1000 főt, ott kötelesek községi hulladékgazdálkodási programot kidolgozni. Ennek tartalmaznia kell a hulladékgazdálkodás pillanatnyi állapotát, a keletkező háztartási hulladék és építési törmelék várható mennyiségét, az adatokat a háztartási hulladék és építési törmelék gyűjtőrendszereiről és a háztartási hulladék osztályozott (szelektív) gyűjtésének biztosításáról, a keletkező háztartási hulladék mennyiségének csökkentésére, valamint a háztartási hulladék osztályozásának növelésére és ezt követő hasznosítására meghozott intézkedéseket, az intézkedéseket a hulladéklerakókba kerülő biológiailag lebomló háztartási hulladékmennyiség csökkentésére, az intézkedéseket a lakosság tájékoztatásának biztosítására a csomagolóanyag-hulladékok szelektív gyűjtéséről és a csomagolásokon látható azon jelek jelentéséről, amelyek arra vonatkoznak, hogy a csomagolás hasznosítható, az információkat a háztartásihulladék-feldolgozó létesítmények elérhetőségéről és arról, hogy a háztartási hulladék feldolgozására szolgáló létesítmények mely típusait kellene kiépíteni, az információkat a lakosság hulladékkezelési tudatossága növelését célzó kampányok kihasználásáról, a program költségigényét. A község a község programját kidolgozhatja egy vagy több községgel együttműködve együttműködési szerződés alapján. A közös programban a községek a célokat az egyes községekre vonatkozóan egyenként is megfogalmazhatják.
A hulladékkezelés kérdése különösen fontos a községeknek azért, mert a kataszterében törvénysértő módon lerakott hulladék eltávolításáért a saját költségére felelős, ha a törvénysértő szemetelő kilétét a hatóságok nem tudják megállapítani.

(ngyr)