2020/06/26

Egyéves a www.törvénytár.sk portál

2016. február 16-án, tehát épp egy éve, hogy a Pro Civis beindította a szlovákiai magyar nyelvű elektronikus Törvénytárat, a www.törvénytár.sk portált. A Törvénytár.sk portál a Pro Civis törvényfordítási tevékenysége nyomán jött létre annak érdekében, hogy a hatályos szlovák jogszabályok elérhetőek legyenek könnyen használható formában magyar nyelven is. „A sok módosítás miatt már kezdett átláthatatlanná válni ez a rengeteg dokumentum, s ez megerősítette azt az elképzelést, hogy egy önálló portált hozzunk létre erre a célra” – indokolta Őry Péter, a Pro Civis elnöke az oldal létrehozását a komáromi bemutatón.
A felhasználóbarát törvénytár korszerű keresővel bír, nyomon követhetők rajta az egyes törvények változásai-módosításai (időállapotai), tehát az érvényes törvény mellett a visszamenőleges jogrend is megtalálható, és a portálról – szükség esetén – könnyen, egyetlen kattintással elérhetők a jogszabályok szlovák nyelven is.
Egy éve, az induláskor összesen 65 törvényt és kormányrendeletet tartalmazott a Törvénytár, 220 időállapotban. Azóta fontos kódexekkel, törvénykönyvekkel gyarapodott, a magyar nyelven elérhető törvények száma 73-ra, az időállapotoké 288-ra nőtt. Ma már fellapozható itt a polgári törvénykönyv, a munka törvénykönyve, a rekodifikált közbeszerzési törvény, a választójogi kódex, de azon legfontosabb jogszabályok is, melyek a helyi és regionális önkormányzatok munkáját szabályozzák.
Munkánk eredményeiről álljon itt néhány érdekesebb statisztikai adat is: Az eddig publikált 73 törvény hatályos változata pillanatnyilag 4423,5 kéziratoldal terjedelmű, számítógépes nyelven ez közel nyolcmillió leütés. Ha az összes időállapotot figyelembe vesszük, akkor körülbelül 26-27 ezer oldalnyi a teljes állomány. Legnagyobb terjedelmű törvényeink az új és a régi közbeszerzési törvény, valamint a hulladéktörvény. Tevékenységünk során legtöbbször az illetéktörvény módosult, nem egész három év alatt húszszor kellett hozzányúlnunk.
A szlovák törvények magyarra fordításával nem egészen hat éve foglalkozik társulásunk. Objektív – azaz rajtunk kívülálló –, anyagi és bürokratikus okai vannak, hogy a publikált törvények magyar változatát nem minősíthetjük hivatalos és hiteles, hatóságilag elismert fordításnak. Társulásunk azonban szakítani akart azzal a gyakorlattal, hogy továbbra is csak arra hivatkozzunk: mit miért nem lehet megcsinálni. Fordítóink igényessége, magyar nyelv iránti elkötelezettsége a garancia arra, hogy portálunkon jó magyarsággal megfogalmazott, pontos törvényfordítások olvashatók.
Kitűzött célunk, hogy a magyar nyelv hivatali kapcsolatokban történő használatát elősegítsük, terjesszük. Mert megtartani, fejleszteni, a művelt köznyelvet terjeszteni közösségünkben minden időben a megmaradásunkat segíti elő. A www.törvénytár.sk és a Pro Civis működését a Bethlen Gábor Alap, valamint a Miniszterelnökség támogatja.