2020/06/26

Drágulnak a közszolgáltatások

A szlovák parlament kormányzó többsége a törvényhozó testület szeptemberi ülésén elfogadta a kormány javaslatát a közszolgáltatási illetékek növelésére, így november elsejétől jelentősen megnő a polgárok számára a különböző hivatali ügyintézések ára.

A parlament döntése több olyan közszolgáltatást is érint, amelyeket az államigazgatástól átruházott hatáskörként a helyi önkormányzatok látnak el. Ezek közé tartoznak az anyakönyvi és az építésügyi hivatalok által biztosított szolgáltatások is, amelyek ára sok esetben a duplájára emelkedik, de akár többszöröse is lehet az eddigi illeték mértékének. Az anyakönyvi hivatalok esetében az új díjszabás több mint 300 százalékos drágulást jelent, hiszen míg napjainkban az anyakönyvi születési kivonatért, a házasság- vagy halotti levélért 1,50 eurót kellett fizetni, novembertől már 5 eurót számláznak a hivatalok. Ennél is jelentősebb a növekedés mértéke és aránya az építésügyi hivatalok szolgáltatásai esetében, például a családi ház építési engedélye eddig 33 euróba került, november elsejétől az építkezés nagyságrendjétől függően akár 1 000 euró is lehet, az építmények használati engedélyéről szóló határozatért pedig az eddigi 16,50-100 euró helyett 33-tól 500 euróig terjedő illetéket kérhet a hivatal.

Amint a fentiekből is kitűnik, az illetékek mértékéhez, az említett közszolgáltatások drágulásához a helyi önkormányzatoknak az égvilágon semmi közük, az áremelés ez esetben kizárólag a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a hatásköre. A helyi önkormányzatok, persze, szintén szabhatnak ki helyi adókat és illetékeket, ám azt a Tt. 582/2004 sz. törvény értelmében tehetik meg. Aki pedig kíváncsi rá, milyen módon és feltételek mellett határozhatnak a helyi önkormányzatok képviselő-testületei az adók kivetéséről és azok magasságáról, megkeresheti az említett honlapunkon a Rendeletek rovatban, minthogy ezúttal a Pro Civis Polgári Társulás munkatársai ezt a törvényt fordították le magyar nyelvre.