2020/06/26

Büntethető a kisebbségi nyelvhasználat elmulasztása

Július elsején lép hatályba a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvény legutóbbi módosítása, amely a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvényhez hasonlóan pénzbüntetést helyez kilátásba az önkormányzatoknak és más jogi személyeknek, amennyiben az emberi életre, egészségre, illetve a polgárok vagyonának biztonságára vonatkozó figyelmeztetéseket, felhívásokat nem teszik közzé az államnyelv mellett a kisebbségek nyelvén is. A büntetés felső határa 2 500 euró.
E sorok írója többször és sok helyütt kifejezte ellenérzéseit a nyelvhasználat bírságolhatósága miatt azóta, hogy a szlovák parlament az államnyelvtörvény megszegése miatt kilátásba helyezte a büntethetőség lehetőségét. Az emberi és a kisebbségi jogok megsértéseként értékeltem a jogszabályt, s bevallom, nagy megkönnyebbüléssel fogadtam az Európa Tanács Velencei Bizottságának a jelentését, amelyben a nemzetközi szaktekintélyek egyértelműen kimondták: a nyelvhasználat büntetése ellentétes azokkal a nemzetközi dokumentumokkal, amelyeket Szlovákia is ratifikált, s egyenesen sérti az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Keretegyezményét a nemzeti kisebbségi jogokról. Előrebocsátom: továbbra is abszurdnak tartom, hogy nyelvhasználatért bárkit bárhol pénzbírsággal sújtsanak.
Viszont: polgármesterként és jogkövető magatartású polgárként nem tehetek mást, mint azt, hogy felhívom mindenki figyelmét a fenn említett tényre, mert a büntetés lehetősége akkor is megmarad, ha nekem – vagy bárkinek – nem tetszik az. S aki jogállamban szeretne élni, mindenkinek tudatosítania kell, nem válogathat saját ízlése és érdeke szerint a törvények vagy paragrafusok között. Mindaddig, amíg hatályos egy törvény, be kell azt tartani: teljesíteni a belőle fakadó kötelességeket, és élni a benne foglalt jogok adta lehetőségekkel. Mert ez a lényege a jogállamnak, ez a formája a jogérvényesítő magatartásnak.
Ám ha már ide jutottam – büntetés ide vagy oda –, azt is el kell mondanom, a jogállam alkotó eleme, a jogérvényesítő magatartásnak meg elengedhetetlen feltétele a jogok hozzáférhetővé tétele! Az, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak nyelvhasználati jogot garantál a szlovák alkotmány, az ország pedig több nemzetközi egyezmény ratifikálásával is kötelezte magát az anyanyelv szabad használatára, de belső jogrendjében a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken a kétnyelvűség lehetőségét az információk nyilvános hozzáférhetőségével csak most engedélyezi, egyértelmű megkérdőjelezése annak, hogy az emberi és kisebbségi jogok kiteljesítése és megtartása terén eddig jogállam voltunk. Talán ezért is bánt az, hogy most meg büntetésről is beszélnünk kell, holott kisebbségi nyelvhasználatunknak – vizuális megjelenítési formában is – alapvető emberi jogként a világ legtermészetesebb dolgának kellene lennie.

Őry Péter