2020/06/26

Belügyi támogatások – pártszínezet alapján

Ez év szeptember 25-én felhívtuk a figyelmet, hogy az SzK Pénzügyminisztériuma 2014-es évre nyújtott támogatásainak elosztása enyhén szólva durva aránytalanságokat mutatott. A kormányzó párt színeiben regnáló polgármesterek által vezetett községek kapták a támogatási összegek közel 42 %-át, a SMER-SD és más párt koalíciójában hivatalban levő polgármesterek által vezetett települések több mint 20 %-ot. Összességében a SMER és csatlósai a községek fejlesztésére szánt támogatások több mint 60 százalékát szerezték meg.
Kísértetiesen hasonló a helyzet az SzK Belügyminisztériuma által nyújtott 2014-es támogatások megítélésének esetében. A belügyminisztérium 2.970.360 eurónyi támogatást osztott ki. A beadott 759 kérvényből 357 nyert támogatást. A SMER-SD vezetésű települések 104 kérvényéből 64 (61,54 %), a SMER-SD koalícióban beadott 93 kérvényből 65 nyert támogatást (69,89 %). Ennél kevesebb jutott a független polgármesterek által vezetett községeknek (249 kérvényből 122 nyert – 49 %). Tehát első pillantásra is megállapítható, hogy a SMER és koalíciója ismét hengerelt. Viszonyításképpen: a MOST-Híd polgármesterei által beadott 25 kérvényből 8 nyertes projekt volt, ami 32 %-os támogatottságot jelent, míg az MKP esetében ez az arány 36 kérvényből 3 támogatás, vagyis 8,33 %.
Ugyancsak érdekes képet kapunk, ha megnézzük az egyes régiók (járások) szerinti támogatási eloszlást. A „nyerő” régiók: Nyitrai járás (20), Tőketerebesi járás (23), Nagymihályi járás (15), Kassa-környéki járás (13), Eperjesi járás (13), míg például a legszegényebb járások esetében hatalmasra nyílt az olló: Rimaszombat (4), Rozsnyó (3), vagy például Nagyrőce (1) alig jutott támogatáshoz. A Dunaszerdahelyi járás „természetesen” a sor végén kullog egyetlen. elnyert támogatással. Míg a Nyitrai járásban levő községek 235.200 eurónyi támogatást kaptak, addig a Dunaszerdahelyi járásból pályázó települések 8.000 eurót, a Nagyrőcei járás községei pedig mindössze 4.000 eurót (a nyitrainak 1/60-ad részét!). Az aránytalanul nagyobb támogatásban részesült települések polgárai tehát kedvesebbek a hatalom számára.
A Magyar Közösség Pártja többször szóvá tette, hogy egy-egy település fejlesztését, támogatását az államnak és a kormányzatnak politikamentesen és igazságosan kellene kezelnie. A regionális politika szempontjából elfogadhatatlan, hogy az éppen kormányon levő párt vagy annak koalíciója a polgárok és az egyes régiók, települések valós igényeit semmibe vevő módon ossza el a támogatásokat. Az állami költségvetésbe befolyó pénzek ugyanis közpénzek – valamennyiünk adóeurói teszik ki –, így több mint tisztességtelen, hogy pártpolitikai célokra használja fel a kormányzat.
A fenti adatokból egyértelműen kiderül, hogy a Robert Kaliňák által vezetett belügyminisztérium a támogatásokat párthovatartozás és nem utolsó sorban nemzetiségi hovatartozás alapján osztotta le. Ez ismét a kormányzat szégyene, amely diszkriminatív módon kezeli a közpénzeket.

Őry Péter