2020/06/26

Az önkormányzatok választás-előkészítő teendői

A helyi önkormányzatoknak a márciusi parlamenti választások előkészítésében sok teendőjük van. A legfontosabb tudnivalókat a helyi lakosoknak folyamatosan teszik közzé hirdetőtábláikon és honlapjukon.
A helyi önkormányzatok kezelik területükön az állandó választói névjegyzéket, az ott állandó lakhellyel rendelkező személyek listáját. Ennek pontosságát ellenőrizniük kell. A választópolgárok maguk is meggyőződhetnek róla, hogy szerepelnek-e a listán és adataik pontosak-e. A községi hivatal legkésőbb 25 nappal a választások előtt minden háztartásba kézbesíti az értesítést, melyben feltünteti a választások időpontját, a választókör számát, a választásokra kijelölt helyiség címét, a szavazólap kitöltésének módját és a figyelmeztetést, hogy a választópolgárnak a szavazólap átvétele előtt személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia.
Annak a választópolgárnak, aki saját lakhelyén nem szavazhat, a község választói igazolványt állít ki, miközben törli őt az állandó névjegyzékből. Választói igazolvány kérhető személyesen, levélben és elektronikus úton. Személyesen legkésőbb a választásokat megelőző napig, vagyis 2016. március 4-én a hivatal munkaidejének végéig. Az írásos vagy elektronikus kérelem esetében legkésőbb 15 nappal a választások előtt kell a kérésnek beérkeznie (február 15-én). E célból a község honlapján elektronikus postafiókot hozhat létre. Ha a községnek nincs honlapja, a hirdetőtábláján teszi közzé az elektronikus kérelmek benyújtására szolgáló e-mailcímet.
Mivel sok választópolgár dolgozik külföldön, velük is foglalkozni kell. A törvény lehetővé teszi, hogy ők a parlamenti választáson postai úton szavazzanak. Postai úton választhat az a választópolgár, akinek nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és aki saját kérelmére speciális választói névjegyzékbe lett bejegyezve, valamint az a választópolgár, akinek van állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, de a választások napján annak területén kívül tartózkodik, és a postai úton történő választás lehetőségét kérvényezte a községtől, amelynek területén az állandó lakhelye van.
A választópolgár, akinek állandó lakhelye van a Szlovák Köztársaság területén, de a választások időpontjában a területén kívül tartózkodik, írásban vagy elektronikus úton kérvényezheti az állandó lakhelye szerinti községtől a postai úton történő választást. A kérvényt a választás napja előtt legkésőbb 50 nappal (január 10-ig) kézbesíteni kell. A határidő letelte után kézbesítésre kerülő kérvényeket nem veszik figyelembe. A kérvényének tartalmaznia kell a választópolgár ezen adatait:      a) utónevet és családi nevet,
     b) személyazonosító számot,
     c) állandó lakhelyének címét,
     d) a külföldi tartózkodási hely postacímét.
A község legkésőbb a választások napja előtt 35 nappal elküldi választópolgár külföldi tartózkodási hely postacímére a borítékot, a szavazólapokat, a postai visszaküldésre szolgáló borítékot, a szavazás módjáról szóló tájékoztatót. A postai visszaküldésre szolgáló boríték tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU” (’választás postai úton’) feliratot. Kötelező feltüntetni rajta a községi hivatal székhelyének mint címzettnek címét és a választópolgár mint feladó címét. A választópolgár szavazólap borítékba helyezését követően a borítékot leragasztja, s azt a visszaküldésre szolgáló borítékba teszi, és postán feladva elküldi. A postai díjat a választópolgár fizeti. A szavazás eredményéhez hozzászámolják az azon szavazólapokon leadott szavazatokat, amelyek legkésőbb a választások napja előtti utolsó munkanapon a választópolgár állandó lakhelye szerinti község részére kézbesítésre kerültek.
Önkormányzati kötelesség a választások műszaki-szervezési biztosítása, a szavazókörök kijelölése, melynél a polgármesternek ügyelnie kell arra is, hogy akadálymentesen lehessen megközelíteni azokat.
Az önkormányzat helyi rendeletben köteles a kampány céljaira közterületi plakáthordozókat kijelölni, ügyelve az esélyegyenlőség és pártatlanság elvére is.