2020/06/26

Az Önkormányzati Szemle sok érdekességet kínál

 

e

 

 

Az Önkormányzati Szemle idei első számában átfogó képet adunk a parlamenti választások eredményéről és a dél-szlovákiai járások szavazóinak politikai szimpátiáiról, az egyes pártok sikerességéről. Néhány gondolat erejéig arra is kitér folyóiratunk, mit ér az adott szó a politikában.
Több, az önkormányzatok számára időszerű témával is foglalkozunk. A szelektív hulladékgyűjtés meghonosítása az idei évtől már nem csupán lehetőség, hanem kötelesség is. Hogyan próbálnak eleget tenni ennek a feladatnak településeink, milyen eszközeik, lehetőségeik és támogatási forrásaik vannak annak elérésére, hogy a lerakókra kerülő szemét mennyisége csökkenjen, a hasznosítható nyersanyagok pedig ne a háztartási hulladékba, hanem – osztályozott gyűjtéssel – a feldolgozókhoz kerüljenek. Dunaszerdahelyi riportunk a járási székhely megoldási elképzeléseit mutatja be.
Szintén égető probléma sok – nagyváros vagy ipari központ közeli – önkormányzat esetében a rohamosan növekvő lakosságszám. A távolabbról-közelebbről – ideiglenesen vagy tartósan –betelepülők nem csupán örömet jelentenek, hanem számos gondot is, elsősorban a falvaknak, melyek eleve nincsenek infrastruktúrájukat tekintve olyan helyzetben, hogy megküzdjenek a rohamos lakossággyarapodással. A Pozsony környéki agglomeráció gondjait a Szenci járás tapasztalatain keresztül mutatjuk be. Riportot olvashatnak Beretke község hétköznapjairól, a szépséges gömöri tájban fekvő település gondjairól, örömeiről és sikereiről, azokról a lehetőségekről, melyek – ha támogatást kapnának – hozzájárulhatnának az élhetőség, a lakosságmegtartás javításához.
Utánanéztünk, milyen a kétnyelvűség gyakorlata a Rozsnyói járásban, s azt is vizsgáltuk: a krónikaírás hogyan fest az internet világában.
Kitekintőnkben a dél-tiroli autonómia hozadékairól, a szakképzés évének eredményeiről, a külhoni magyar fiatal vállalkozók évének célkitűzéseiről is számot adunk.
Foglalkozik folyóiratunk a magyar tannyelvű iskolák sorskérdéseivel is. A kormányalakítási tárgyalások kapcsán megfogalmazott szlovákiai magyar szakmai érdekképviseleti elképzelések közreadása mellett megszólítottuk a magyar nemzetpolitikai államtitkárságot is, mely ismételten megerősíti lapunkban: a magyar kisiskolák megtartását hajlandó átmenetileg anyagilag is támogatni, igaz, azt is hangsúlyozva, hogy „a magyarországi szerepvállalásnak is csak akkor van jelentősége, ha a felvidéki magyar szülők, diákok, intézmények, pedagógusok és a fenntartó önkormányzatok számára is közös lesz a cél”. Van tehát feladat e téren is önkormányzatainknak, mert fenntartóként nekik kell a diáklétszámok függvényében összegezniük, mekkora hozzájárulással képesek megtartani és működtetni kisiskoláikat.