2020/06/26

Az Európa Tanács értékeli az önkormányzatok helyzetét

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, valamint az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) tisztelettel várja az önkormányzatok képviselőit november 26-án Strasbourgban, ahol sor kerül az „1953-1988-2013: válaszúton a decentralizáció” elnevezésű konferenciára, amelynek célja elemezni a demokrácia jelenlegi helyzetét és a helyi, illetve regionális önkormányzatok függetlenségét Európában.

2013-ban emlékezünk meg az Európai Települések Tanácsa által 1953-ban elfogadott Szabad Városok és Falvak Európai Chartája megszületésének 60. évfordulójáról és az Európa Tanács Helyi Önkormányzati Chartája életbe lépésének (1988) 25. évfordulójáról. A két charta azzal a céllal született, hogy biztosított legyen a helyi önkormányzatok függetlensége és szabadsága a szubszidiaritás elve alapján, valamint az önkormányzati demokrácia nélkülözhetetlen szerepének megőrzése érdekében.
Napjainkban – elsősorban a pénzügyi, gazdasági és szociális válság függvényében – annak vagyunk tanúi, hogy veszélybe került a helyi önkormányzatok politikai, igazgatási és pénzügyi függetlensége. A nemzeti kormányok – a költségvetés konszolidálásának a szándékával – a teljes közigazgatásra vonatkozó pénzügyi fegyelmet írnak elő és csökkentik a kiadásokat. És bár nem minden, a helyi és regionális önkormányzatokat érintő reform indoka a gazdasági válság, egyes nemzeti kormányok a központosítás útjára léptek, illetve olyan decentralizációs folyamatokat indítottak el, amelyeken belül a közigazgatás feladatainak ellátásához szükséges pénzforrásokat nem biztosítja a központi hatalom – áll a november 26-ai konferencia szervezőinek felhívásában.
A konferencia szervezői megállapításaik és tapasztalataik alapján a novemberi találkozón értékelni kívánják az önkormányzati demokrácia fejlődésének és a helyi önkormányzatok függetlenségének alakulását az elmúlt hatvan év során, elemezni szándékoznak az Európában az elmúlt években megvalósított területi-közigazgatási reformokat a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában megfogalmazott elvek tükrében. Arra is készülnek, hogy a résztvevők közös nyilatkozatot fogadnak el a tapasztalt központosító törekvések ellen, egyszersmind felvázolják az önkormányzati demokrácia és az önkormányzatok függetlensége megerősítésének a lehetőségeit Európában.
A szervezők meghívó levelükben négy kérdéskört fogalmaztak meg, amelyre válaszokat várnak a tanácskozáson:
1. Milyen a decentralizáció helyzete Európában? Alapja maradt a helyi demokrácia az európai demokratikus rendszernek?
2. Milyen pozíciója van a helyi demokráciának a válsággal sújtott Európában? Megváltozott a hatalommegosztás rendszere a központosító tendenciák következtében? Milyen módon lehet ilyen körülmények között védeni és fejleszteni a helyi demokráciát?
3. Összehangolható-e a lokális és a globális szempont, lehetséges-e a decentralizáció a globalizáció idején?
4. Miként lehet megőrizni a helyi és a regionális önkormányzatok hozzájárulásának hatékonyságát a nemzeti és európai politikák alakításához? Hogyan lehet megerősíteni a partneri viszonyt a nemzeti kormányok és a helyi önkormányzatok között a közszolgáltatások biztosításának keretein felül?

(A konferenciával kapcsolatban bővebb információkkal a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása külkapcsolatok főosztálya szolgál – ZMOS – sekcia vonkajších vzťahov, tel.: 02/52 96 42 43, e-mail: centr@zmos.sk)